Kinh Năm Thánh 1999
Dâng Lên Chúa Cha

do ÐTC Gioan Phaolô II soạn cho năm 1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Lời Kinh Cầu Nguyện Cùng Thiên Chúa Cha do Ðức Gioan Phaolô II soạn cho Năm Thứ Ba của chu kỳ tam niên chuẩn bị Năm Thánh 2000.

Lạy Thiên Chúa là Cha ngự trên trời,

Chúng con chúc tụng Chúa, bởi vì trong sự nhân từ vô biên, Chúa đã thương nhìn đến sự thấp hèn của con người, và đã trao ban cho chúng con Chúa Giêsu, Con Chúa, được sinh ra bởi người nữ; Ngài là Ðấng Cứu Thế và là người bạn của chúng con; Ngài là người anh và là Ðấng cứu chuộc chúng con.

Lạy Cha nhân lành,
Chúng con cảm tạ Cha vì đã ban cho chúng con hồng ân Năm Thánh; Xin hãy làm sao cho cho Năm Thánh nầy trở thành thời gian thuận tiện, thành năm của sự trở về nhà Cha, nơi đó Cha tràn đầy yêu thương đang chờ đợi những người con đã bị lạc mất, để đưa ra vòng tay tha thứ ôm lấy và đón nhận họ trở về ngồi vào bàn tiệc, với chiếc áo mới.

Lạy Cha, chúng con chúc tụng Cha muôn đời!

Lạy Cha rất nhân từ,
Ước gì trong Năm Thánh, được triển nở mạnh mẽ tình yêu thương đối với Cha và với anh chị em xung quanh; Ước chi những đồ đệ của Chúa Kitô dấn thân cỗ võ công bằng và hòa bình; ước chi Tin Mừng được rao giảng cho người nghèo; và ước chi Mẹ Giáo Hội hướng tình yêu thương đặc biệt đến những kẻ bé nhỏ và bị loại ra ngoài lề xã hội.

Lạy Cha, chúng con chúc tụng Cha muôn đời!

Lạy Cha công chính,
Ước chi Năm Ðại Toàn Xá trở nên dịp thuận tiện để tất cả những người công giáo khám phá lại niềm vui được sống lắng nghe Lời Cha và trong sự phó thác cho Thánh Ý Cha; ước chi họ cảm nghiệm được giá trị của sự hiệp thông huynh đệ, qua việc cùng nhau bẻ bánh và dâng lời chúc tụng Cha với những thi ca thiêng liêng.

Lạy Cha, chúng con chúc tụng Cha muôn đời!

Lạy Cha, Ðấng giàu lòng nhân từ,
Ước gì Năm Thánh trở thành thời gian của sự cởi mở, đối thoại và gặp gỡ với tất cả những ai tin vào Chúa Kitô và với những anh chị em tín đồ các tôn gíao khác: trong tình thương yêu bao la của Cha, xin Cha hãy rộng lòng nhân từ với tất cả mọi người.

Lạy Cha, chúng con chúc tụng Cha muôn đời!

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng,
Xin hãy làm cho tất cả những con cái Cha được cảm nghiệm rằng trên con đường tiến đến cùng Cha, mục đích cuối cùng của con người, họ được Mẹ Maria rất thánh, mẫu gương của tình yêu trong sạch, đồng hành bên cạnh. Mẹ là Ðấng đã được Cha ưu tuyển làm Mẹ của Chúa Kitô và làm Mẹ của Giáo Hội.

Lạy Cha, chúng con chúc tụng Cha muôn đời!

Chúng con kính dâng lên Cha, Người Cha của sự sống, Nguyên lý tự tại, sự tốt lành tuyệt đỉnh và là ánh sáng đời đời, cùng với Chúa Con và Chúa Thánh Thần, chúng con kính dâng lên Cha vinh dự và vinh quang, lời chúc tụng và lòng biết ơn, muôn thuở muôn đời. Amen.


Back to Radio Veritas Asia Home Page