ÐTC Gioan Phaolô II
quyết định ghi thêm một ngày
ăn chay và cầu nguyện
vào trong lịch cử hành Năm Thánh 2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC Gioan Phaolô II quyết định ghi thêm một ngày ăn chay và cầu nguyện vào trong lịch cử hành Năm Thánh 2000.

Tin Roma (Apic 28/06/99): Theo lời đề nghị của Ðức Giáo Chủ Chính Thống Giáo Constantinopoli, là Ðức Bartolomêô I, thì ÐTC Gioan Phaolô II, hôm thứ Hai 28/06/99, đã quyết định mở thêm một ngày ăn chay và cầu nguyện, trong chương trình cử hành Năm Thánh 2000. Và ngày đặc biệt nầy được ấn định cử hành vào áp lễ Chúa Biến Hình, tức ngày mùng 5 tháng 8 năm 2000. Lễ Chúa Biến Hình có tầm quan trọng đáng kể trong truyền thống Byzantin cũng như trong giáo hội Công Giáo.

ÐTC đã công bố quyết định trên hôm thứ Hai 28/06/99, khi tiếp kiến phái đoàn của Ðức Giáo Chủ Constantinopoli, mỗi năm đều đến Roma tham dự lễ kính hai thánh Phêrô và Phaolô. Ðứng đầu phái đoàn của Giáo Hội Chính Thống Constantinopoli đến dự lễ, là Ðức Tổng Giám Mục Chính Thống của Êphêsô, cùng với Ðức Cha Emmanuel, của Tòa Chính Thống Reghion.


Back to Radio Veritas Asia Home Page