Nhiều đại hội Thánh Thể
quốc gia, giáo phận và giáo xứ
được tổ chức tại nhiều nước trên thế giới
để chuẩn bị Ðại Hội Thánh Thể quốc tế
năm 2000 tại Roma

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nhiều đại hội Thánh Thể quốc gia, giáo phận và giáo xứ được tổ chức tại nhiều nước trên thế giới để chuẩn bị Ðại Hội Thánh Thể quốc tế năm 2000 tại Roma.

Roma - 11.05.99 - Trong bối cảnh chuẩn bị Ðại Hội Thánh Thể quốc tế sẽ được tổ chức trong Năm Thánh 2000 tại Thủ Ðô Giáo Hội, từ ngày 18 đến 25 tháng 6 năm 2000, nhiều đại hội Thánh Thể quốc gia, giáo phận và giáo xứ được tổ chức tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Mỹ Châu: ở Thành Phố Cali bên Colombia, Ðại Hội Thánh Thể quốc gia lần thứ ba sẽ khai mạc ngày 16 và bế mạc ngày 18 tháng 10 tới đây.

Ðại Hội Thánh Thể của Mexico sẽ bắt đầu từ mồng 5 và kết thúc ngày 7 tháng 5 năm 2000 tại Ðền Thánh Ðức Mẹ Guadalupe. Tại Canada miền nói tiếng Pháp, việc chuẩn bị được đặt dưới sự hướng dẫn của Phong Trào Thánh Thể. Các đại diện của 48 giáo phận nói tiếng Pháp sẽ do các Giám Mục chỉ định. Các đại diện này có nhiệm vụ huy động 2,600 giáo xứ bằng việc giảng dạy giáo lý, cách riêng về Bí Tích Thánh Thể, về cử hành Thánh Lễ và việc chầu Thánh Thể. Các giáo xứ sẽ có sẵn những bản văn và các kinh của Ðại Hội Thánh Thể Roma, để đào sâu Bí Tích quan trọng này của đời sống Kitô. Tại Philippines, việc chuẩn bị Ðại Hội Thánh Thể Roma năm 2000 đã được bắt đầu từ năm 1997, ngay sau Ðại hội Thánh Thể quốc tế được tổ chức tại Thành Phố Wroclaw, bên Ba Lan.

Trong Bang Kerala, thuộc Liên Bang Ấn Ðộ, Hội Ðồng Giám Mục địa phương đã có chương trình tổ chức Ðại Hội Thánh Thể trong ba ngày, để kết thúc nhiều hoạt động khác nhau trong bối cảnh chuẩn bị Ðại Toàn Xá. Tại Malaysia, việc chuẩn bị Ðại Hội Thánh Thể quốc tế Roma năm 2000 được khởi sự từ năm 1998. Tại Âu Châu, có nhiều đại hội Thánh Thể quốc gia, nhưng nổi bật hơn cả là Ðại Hội Thánh Thể quốc gia Tây Ban Nha được tổ chức từ 26 đến 29 tháng 5/1999 tới đây tại Santiago de Compostela, nơi có Ðền Thánh kính Thánh Tông Ðồ Giacobê và là điểm hành hương thời danh của cả Lục Ðịa. Sau đó ít ngày, Ðại Hội Thánh Thể Bồ Ðào Nha được tổ chức tại Thành Phố Braga. Tại các giáo phận của Ái Nhĩ Lan, Cộng Hòa Liên Bang Ðức và Hungari cũng đang chuẩn bị ráo riết Ðại Hội Thánh Thể quốc tế năm 2000 tại Roma.


Ðại Hội Thánh Thể quốc gia của Giáo Hội Công Giáo Sri Lanka.

(Avvenire 11.5.99) - Colombo - 11.05.99 - Trong chương trình chuẩn bị Ðại Toàn Xá năm 2000, các cuộc hành hương của các người Công Giáo Sri Lanka tại Ðền Thánh quốc gia dâng kính Ðức Mẹ, sẽ được kết thúc bằng Ðại Hội Thánh Thể quốc gia trong tháng 8/1999 tới đây. Ðại Hội Thánh Thể quốc gia trùng với Lễ mừng 50 năm việc tuyên bố Ðức Trinh Nữ rất thánh làm Nữ Vương của Sri Lanka và trùng với 25 năm thánh hiến Ðền Thánh dâng kính Ðức Mẹ Maria tại Tewatte, gần thủ đô Colombo. Trong các sáng kiến chuẩn bị Ðại Toàn Xá năm 2000, ngoài các cuộc hành hương tại các Ðền Thánh dâng kính Ðức Maria rải rắc trong cả nước, còn có các tuần tĩnh tâm cho các gia đình, học sinh, sinh viên, cho giới trẻ và một ngày cho các trẻ em.


Ðại hội thế giới về Ðức Bác Ái tại Roma.

Vatican - 11.05.99 - Từ thứ Tư 11 đến thứ Bẩy 15.05.99, Ðại Hội thế giới về Ðức Bác Ái, do Hội Ðồng Tòa Thánh Ðồng Tâm (Cor Unum) tổ chức, trong năm thứ ba của tam niên chuẩn bị Ðại Toàn Xá, năm được ÐTC gọi là "Năm của Ðức Bác Ái", sẽ khai mạc tại "Domus Pacis", Nhà của Hòa Bình. Ðây là Trụ Sở của Công Giáo Tiến Hành Ý, ngành Nam, tại Roma. Ðề tài của Ðại Hội là: "Trên hết mọi sự, có Ðức Ái: nhiều cảnh nghèo khổ, nhưng chỉ có một việc rao giảng duy nhất". Tham dự Ðại Hội có 250 đại diện của các Ủy Ban Giám Mục về Mục Vụ Xã Hội-Bác Ái và của các Cơ Quan, các Hội Ðoàn, các Phong Trào dấn thân trong lãnh vực Bác Ái. Ðức Tổng Giám Mục Paul Cordès, Chủ Tịch Hội Ðồng Tòa Thánh "Cor Unum" tuyên bố trên Ðài Vatican (11.05.99) về Ðại Hội nầy như sau: "Chúng tôi đã mời các giáo sư, nhưng cũng mời cả những người có nhiều kinh nghiệm trong việc thực hành Ðức Bác Ái và chúng tôi muốn cùng với các vị này suy tư, và có lẽ, cũng soạn một sứ điệp cho thời đại này nữa, để đề cao nguồn gốc của đức ái. Ðây sẽ là một đại hội rất quan trọng. Trong đại hội này chúng tôi muốn cử hành Thánh Thể dưới quyền chủ tọa của ÐTC và cũng để cảm ơn tất cả các nhóm, các đoàn thể đã thực hành tình thương trong tinh thần đức bác ái, đã lãnh nhận được nơi Thiên Chúa. Hiện nay trên thế giới có biết bao tự nguyện viên, biết bao tự nguyện viên tại nước Ý và tại các quốc gia khác nữa. Và chúng tôi muốn cám ơn cách công khai và chính thức các nhóm này, vì đã thực hành hằng ngày việc giúp đỡ huynh đệ cho anh chị mình trong những hoàn cảnh khó khăn".

Theo Ðức Cha Paul Cordès, Ðại Hội sẽ kết thúc bằng Thánh Lễ trọng thể do ÐTC chủ sự vào lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật tại Quảng Trường Thánh Phêrô, dành cho các người tham dự Ðại Hội, các Nhóm các Ðoàn Thể, các Phong Trào hoạt động trong lãnh vực Bác Ái trên cả thế giới tụ họp về Roma trong những ngày này. Trong giờ đọc Kinh Lạy Nữ vương Thiên Ðàng, vào trưa Chúa Nhật 25 tháng 4/1999 vừa qua, chính ÐTC đã nhắc đến cuộc gặp gỡ ý nghĩa này; Ngài bày tỏ hài lòng và khuyến khích tất cả những ai hiến thân giúp đỡ anh chị em mình và hoạt động để xây dựng một tương lai về hòa bình đích thực trong một xã hội huynh đệ và liên đới hơn.


Ðại Hội quốc tế các tổ chức bác ái Công Giáo.

Roma [Apic 9/05/99] - Một đại hội qui tụ khoảng 250 đại diện của các tổ chức bác ái Công Giáo trên khắp thế giới sẽ diễn ra tại Roma từ ngày 12/05/99 cho đến ngày 15/05/99 tới đây.

Ðại hội, do Hội Ðồng Tòa Thánh đồng tâm đứng ra tổ chức, nằm trong khuôn khổ chuẩn bị Ðại Năm Thánh 2000.

Theo chương trình nghị sự, đại hội sẽ dành ngày thứ nhứt để "nhận diện các nhu cầu của nhân loại" và suy tư về "các chứng nhân và mẫu mực của lòng bác ái". Trong ngày thứ hai, các tham dự viên sẽ suy tư về hoạt động bác ái dưới ánh sáng của đức tin, tức tìm hiểu nền tảng Kinh Thánh và Thần Học của hoạt động bác ái, tương quan giữa bác ái và rao giảng tin mừng, giữa bác ái và giáo huấn xã hội của Giáo Hội. Sang ngày thứ ba, hội nghị sẽ lắng nghe kinh nghiệm tại một số nước như Nga, Brasil, Hoa Kỳ, Rwanda, Philuâttân và Ðức. Ðại Hội sẽ được kết thúc với Thánh Lễ do Ðức Cha Paul Josef Cordes, chủ tịch Hội Ðồng Ðồng Tâm chủ tế.

Một cuộc gặp gỡ của các tham dự viên với Ðức Thánh Cha tại Quảng Trường Thánh Phêrô cũng được dự trù vào ngày 16/05/99.

Theo niên giám thống kê của Giáo Hội, tính đến ngày 1/01/1997, trên khắp thế giới, Giáo Hội điều khiển 112,053 cơ sở từ thiện, 5,212 bệnh viện, 17,094 bệnh xá, 883 viện bài phung, 12,241 nhà chuyên săn sóc nguời già, các bệnh nhân kinh niên, nguời tàn tật, 8,041 viện mồ côi. Ngoài ra Giáo Hội còn có 10,317 cố vấn hôn nhân, 11,347 trung tâm huấn luyện hay cải tạo xã hội và 36,574 cơ sở khác.


Giáo Hội Pháp và Hoa Kỳ chuẩn bị Ðại Toàn Xá.

(Avvenire 11.05.99) - Tin Pháp và Hoa Kỳ - 11.05.99 - Các Giáo Hội tại Pháp và Hoa Kỳ đang chuẩn bị ráo riết Ðại Toàn Xá năm 2000. Tại Pháp - một chương trình rất rộng rãi đã được trình bày trong những ngày vừa qua với sự hiện diện của Ðức Hồng Y Roger Etchegaray, chủ tịch Ủy Ban trung ương Năm Thánh 2000, đến từ Roma. Theo chương trình, Giáo Hội Pháp sẽ dành 14 Chúa Nhật trong Mùa Chay và Mùa Phục Sinh cho việc huấn luyện về đạo cho những người xa Giáo Hội. Trong Mùa hè, sẽ tổ chức những cuộc hành hương tại các Ðền Thánh lớn, nhỏ trong nước cho các tín hữu, để giúp họ sống đức tin cách mạnh và để sẵn sàng lãnh nhận hồng ân của Năm Thánh.

Tại Hoa Kỳ, Hội Ðồng Giám Mục đã cho công bố một chương trình về việc cử hành Năm Thánh trong toàn quốc. Trong các sáng kiến được đưa ra có sáng kiến gọi là "Bát cơm" (trong Mùa Chay), để giúp đỡ các người túng cực hơn và một cuộc gặp gỡ có tính cách quốc gia dành cho cho người dân gốc Tây Ban Nha.


Hội nghị thánh mẫu năm 2000

Roma [Zenit 11/05/99] - Như một phần của những cuộc cử hành trong Năm Ðại Toàn Xá 2000, Hội Nghị Thánh Mẫu quốc tế với chủ đề "Mẹ Maria và Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi" sẽ được tổ chức tại Roma từ ngày 15 đến 22/09 năm 2000.

Ðược Hàn Lâm Viện Thánh Mẫu quốc tế đứng ra tổ chức, Hội Nghị sẽ qui tụ những chuyên gia Thánh Mẫu học trên khắp thế giới. Hàn Lâm Viện Thánh Mẫu quốc tế đuợc thành lập năm 1946 để điều phối các cuộc nghiên cứu về Thánh Mẫu Học. Các Hội Nghị Thánh Mẫu thường được tổ chức bốn năm một lần để cổ võ việc nghiên cứu về Thánh Mẫu học. Hiện nay trụ sở của Hàn Lâm Viện được đặt tại Ðại Học Antonianum do dòng Phanxicô điều khiển.


Back to Radio Veritas Asia Home Page