KINH NĂM THÁNH 2000

Do ÐTC Gioan Phaolô II soạn và được công bố trong cuộc họp báo ngày 30/04/99

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Lạy Cha,
Chúng con chúc tụng Cha, vì trong tình yêu thương vô biên, Cha đã trao ban Con Một Cha cho chúng con;
Ngài đã làm Người nhờ tác động của Chúa Thánh Thần trong cung lòng hết sức tinh tuyền của Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, và đã sinh ra tại Bêlem cách đây hai ngàn năm.
Con Một Cha đã trở thành kẻ đồng hành với chúng con và đã mang đến cho lịch sử một ý nghĩa mới;
đây là một cuộc đồng hành chung với nhau, trong lao nhọc và trong đau khổ, trong sự trung thành và trong tình yêu thương, tiến về trời mới và đất mới, trong đó, với sự chết đã bị đánh bại, Cha sẽ là tất cả trong tất cả.

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi rất thánh, Thiên Chúa duy nhất và tối cao, chúng con xin dâng lên Cha lời chúc tụng và vinh quang.

Lạy Cha,
Ước chi Năm Toàn Xá nhờ ân sũng Cha ban mà trở thành thời gian của sự hoán cải sâu xa và của niềm vui trở về cùng Cha;
ước chi đây là thời gian của sự hòa giải giữa tất cả mọi người và của sự hòa hợp được gặp lại giữa các quốc gia;
là thời gian trong đó những lưỡi đao được biến thành lưỡi cày, và những bài ca hòa bình thay thế cho những âm vang của vũ khí chiến tranh.
Lạy Cha, xin hãy ban cho chúng con được sống Năm Toàn Xá, với một thái độ dễ dạy vâng phục tiếng nói của Chúa Thánh Thần, trung thành bước theo Chúa Kitô, chăm chú lắng nghe Lời Chúa và thường xuyên đến với những nguồn mạch của ân sũng.

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi rất thánh, Thiên Chúa duy nhất và tối cao, chúng con xin dâng lên Cha lời chúc tụng và vinh quang!

Lạy Cha,
Xin hãy dùng sức mạnh của Chúa Thánh Thần mà nâng đỡ dấn thân của Giáo Hội cho công việc tái rao giảng Tin Mừng, và hướng dẫn những bước đi của chúng con trên các nẻo đường thế giới, để rao giảng Chúa Kitô bằng đời sống, vừa đồng thời hướng cuộc hành hương của chúng con trên trần gian nầy về Thành Ðô Ánh Sáng.
Ước chi những môn đệ của Chúa Kitô được sáng lên nhờ lòng yêu thương của họ đối với những người nghèo và những kẻ bị áp bức;
ước chi họ sống liên đới với những anh chị em đang cần được trợ giúp, và quảng đại rộng rải trong những công việc thể hiện lòng nhân từ;
ước chi họ sống khoan dung với anh chị em, ngõ hầu họ được Cha khoan dung và tha thứ.

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi rất thánh, Thiên Chúa duy nhất và tối cao, chúng con xin dâng lên Cha lời chúc tụng và vinh quang!

Lạy Cha,
Xin hãy thương ban cho những môn đệ của Con Cha, sau khi đã thanh tẩy ký ức và nhìn nhận những lầm lỗi của chính mình, được trở nên hiệp nhất với nhau ngõ hầu thế gian tin.
Ước chi được phát triển thêm cuộc đối thoại giữa những tín đồ của các tôn giáo lớn, và tất cả mọi người có thể khám phá ra niềm vui được làm con cái Cha.
Ước chi những lời cầu nguyện của những tông đồ và những vị Tử Ðạo Kitô, cũng như của những người công chính của mọi dân tộc mọi thời đại, được kết hợp với lời khẩn cầu của Ðức Maria, Mẹ của các dân tộc, ngõ hầu Năm Thánh trở nên cho từng cá nhân cũng như cho Giáo Hội, một lý do để canh tân niềm hy vọng và vui mừng trong Chúa Thánh Thần.

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi rất thánh, Thiên Chúa duy nhất và tối cao, chúng con xin dâng lên Cha lời chúc tụng và vinh quang!

Chúng con xin dâng lên Cha,
là Cha Toàn năng, nguồn gốc của vũ trụ và của con người,
nhờ Chúa Kitô, Ðấng hằng sống, là Chúa của thời gian và của lịch sử,
trong Chúa Thánh Thần, Ðấng thánh hóa vũ trụ,
chúng con xin dâng lên Cha, (nhờ Chúa Kitô và trong Chúa Thánh Thần,)
lời chúc tụng, danh dự và vinh quang,
hôm nay và mãi mãi muôn đời chẳng cùng. Amen!


Back to Radio Veritas Asia Home Page