Chương trình hoạt động của ÐTC
trong dịp lễ Giáng Sinh 12/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chương trình hoạt động của ÐTC trong dịp lễ Giáng Sinh.

 Vatican - 03.12.99 - Phòng báo chí Tòa Thánh vừa cho công bố chương trình về các hoạt động của ÐTC trong dịp lễ Giáng Sinh. Phần lớn các hoạt động này liên hệ với các lễ nghi khai mạc Năm Ðại Toàn Xá.

 Trước hết, ngày 11.12.99, ÐTC chủ sự lễ nghi làm phép Nhà Nguyện Sixtina, từ nhiều năm nay được sửa lại, cách riêng trần của Nhà Nguyện và bức họa thời danh của Michelangelo về Ngày Phán Xét Chung. Các bức họa trên các tường cũng được tô điểm lại. Ngày nay có thể nói Nhà Nguyện Sixtina trở nên hầu như hoàn toàn mới.

 Cũng nên nhớ lại: Nhà Nguyện Sixtina là nơi Họp Mật Viện để bầu Giáo Hoàng và là nơi lịch sử về nghệ thuật thời danh trên cả thế giới. Các du khách đến Roma, không thể không viếng thăm Nhà Nguyện Sixtina, kế bên Bảo Tàng Viện Vatican.

 Nhưng biến cố liên kết chặt chẽ với lễ nghi khai mạc Ðại Toàn Xá là lễ nghi Mở Cửa Thánh Ðền Thờ Thánh Phêrô Ðêm Lễ Giáng Sinh; rồi mở Cửa Thánh tại Ðền Thờ Thánh Gioan in Lateranô chiều Lễ Giáng Sinh 25.12.99 - Kế sau đó ngày mồng một tháng Giêng năm 2000, ÐTC chủ sự lễ nghi mở Cửa Thánh tại Ðền Thờ Ðức Bà Cả, và Thánh Lễ Ngày Ðầu Năm Dương Lịch. Cửa Thánh tại Ðền Thờ Thánh Phaolô ngoài Thành sẽ được mở ra ngày 18 tháng Giêng 2000 ban chiều, khởi sự Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Tín Hữu Kitô. Một sự mới lạ tuyệt đối trong chương trình, là ÐTC sẽ ban Phép Lành ngoại lệ "Cho Thành Roma và cho Toàn Thế Giới" (Urbi et Orbi) trong Ðêm 31.12.1999 ((đêm Giao Thừa). Ngài sẽ ra nơi Cửa Sổ Phòng Làm Việc (như các ngày Chúa Nhật, lúc đọc Kinh Truyền Tin với dân chúng), để chào thăm cách riêng giới trẻ tụ họp canh thức cầu nguyện tại Quảng Trường Thánh Phêrô, để đón chào Năm Mới, Thế Kỷ mới và Ngàn Năm mới. Sau ít lời chào thăm và chúc Năm Mới, ÐTC sẽ ban phép lành đặc biệt cho "Thành Roma và cho Thế giới". Nên nhớ rằng, theo truyền thống từ lâu, ÐTC chỉ ban Phép Lành trọng thể "Cho Thành Roma và Cho Toàn Thế Giới" (Urbi et Orbi) hai lần trong năm mà thôi: đó là vào Trưa Lễ Giáng Sinh và Trưa Lễ Phục Sinh, sau khi đọc sứ điệp. Vì thế Phép Lành Trọng Thể vào Ðêm Giao Thừa, 31 tháng 12/1999, là một sự mới lạ tuyệt đối, được ban trong dịp cử hành Ðại Toàn Xá của Năm 2000. Buổi canh thức cầu nguyện đón chào Năm Mới, Thế Kỷ Mới và Ngàn Năm Mới cũng là một mới lạ tuyệt đối, vì chưa bao giờ có trong Ðêm Giao Thừa tại Quảng Trường Thánh Phêrô.

 Ban chiều ngày 31 tháng 12/1999, ngày cuối năm, trong Nhà Thờ Chúa Giêsu của các Cha Dòng Tên ở trung tâm Roma, ÐTC chủ sự lễ nghi hát Kinh Chiều và kinh Tạ Ơn (Te Deum), như các năm trước.

 Trở lại ngày 12 tháng 12/1999, Chúa Nhật, ÐTC ra cửa sổ đọc Kinh Truyền Tin và làm phép các tượng Chúa Hài Ðồng do các trẻ em và học sinh đem đến, và sau đó đặt trong Hang Ðá tại các trường học và các gia đình.

 Hai ngày sau, ÐTC chủ sự Thánh Lễ cho các Giáo Sư và sinh viên đại học Nhà Nước. Rồi ngày 21 tháng 12/1999, ÐTC tiếp Giáo Triều Roma đến chúc mừøng Lễ Giáng Sinh và Năm Mới.

 Ngày mồng 02 tháng Giêng năm 2000, Ngày Toàn xá đầu tiên của các trẻ em được cử hành tại Quảng trường Thánh Phêrô. ÐTC chủ sự đọc Kinh Truyền Tin và ban phép lành vào lúc 12 giờ. Ngày mồng 06 tháng Giêng 2000, trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, ÐTC chủ sự thánh lễ phong chức Giám Mục cho một số giáo sĩ được chọn giữ chức vụ quan trọng này trong Giáo Hội.

 Ngày mồng 09 tháng Giêng 2000, trong nhà nguyện Sixtina, ÐTC chủ sự thánh lễ và ban phép Rửa Tội cho một số em nhỏ.

 Và sau cùng, ngày 10 tháng Giêng 2000, trong Ðền Vatican, ÐTC tiếp Ngoại Giao Ðoàn cạnh Tòa Thánh đến chúc mừng Năm Mới. Trong dịp này, ÐTC đọc bài diễn văn quan trọng về tình hình chung thế giới. Tòa Thánh hiện có liên hệ ngoại giao với 170 quốc gia lớn, nhỏ trên thế giới.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page