Văn Kiện của
Hội Ðồng Công Giáo Hoa Kỳ
về Năm Thánh 2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Văn Kiện của Hội Ðồng Công Giáo Hoa Kỳ về Năm Thánh.

Washington - 20.10.99 - Hội Ðồng Công Giáo Hoa Kỳ - cơ quan gồm các Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ và Giáo Dân - vừa cho công bố một văn kiện về Năm Thánh, được đề đầu là "Ðại Toàn Xá của Năm 2000: một năm ơn thánh của Chúa". Mục đích để giúp các giáo xứ và các giáo phận sống kinh nghiệm của ơn thánh Chúa trong suốt Năm Thánh. Văn kiện viết: "Với việc cử hành Ðại Toàn Xá của năm 2000, Thiên Chúa ban cho chúng ta một cơ hội rất thuận tiện cho việc trở về và giải hòa với Người. Như người cha thương xót trong dụ ngôn về người con phung phá, Thiên Chúa luôn luôn sẵn sàng ôm hôn chúng ta, khi chúng ta xin tha thứ. Ðây là lý do của việc cử hành Năm Thánh".


Back to Radio Veritas Asia Home Page