Chương trình Năm Thánh
của Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chương trình Năm Thánh của Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ.

Washington - 19.08.99 - "Anh chị em hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô: anh chị em hãy rao giảng Tin Mừng, hãy giảng hòa với nhau, hãy cử hành các lễ nghi phụng vụ". Ðây là lời mời gọi gửi đến các người Công Giáo Hoa Kỳ được ghi trong Cuốn "Hướng dẫn cho các giáo xứ về Năm Ðại Toàn Xá", do Văn Phòng Ðại Toàn Xá và Ngàn Năm thứ ba, cơ quan của Hội Ðồng Giám Mục Hoa kỳ, soạn thảo và phổ biến. Ngoài các lễ nghi được cử hành chung với tất cả thế giới, Cuốn hướng dẫn được soạn cho Năm Thánh nêu lên ít ra 20 Ngày Toàn Xá riêng cho Hoa Kỳ.

Giáo Hội Hoa Kỳ chuẩn bị Năm Thánh bằng tuần chín ngày, được khởi sự từ tháng 11 cho đến hết tháng 12/1999 năm nay.

Ðặc biệt chiều 31 tháng 12 năm 1999, Giáo Hội chào mừng Ngàn Năm mới bằng buổi canh thức cầu nguyện và với tiếng vang dội của tất cả các quả chuông trên tháp các nhà thờ trong nước.


Back to Radio Veritas Asia Home Page