Hơn một ngàn Thanh Niên
của Giáo Phận Roma
hành hương Lộ Ðức để chuẩn bị
Ngày Thế Giới Thanh Niên năm 2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Hơn một ngàn Thanh Niên của Giáo Phận Roma hành hương Lộ Ðức để chuẩn bị Ngày Thế Giới Thanh Niên năm 2000.

Roma - 19.08.99. Sáng thứ Năm 19.08.99 hơn một ngàn thanh niên nam, nữ, của Giáo Phận Roma, do Ðức Hồng Y Camillo Ruini, Tổng Ðại Diện, hướng dẫn, đã lên đường hành hương tại Ðền Thánh Ðức Mẹ Lộ Ðức. Cuộc hành hương này có mục đích chuẩn bị Ngày Quốc Tế Giới Trẻ sẽ diễn ra tại Roma vào tháng 8 Năm Thánh 2000. Sau ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Paris, với sự tham dự của hơn một triệu thanh niên nam nữ, Thủ Ðô Roma sẽ có nhiệm vụ đón tiếp các bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới tuốn về thủ đô Giáo Hội để cử hành Ðại Toàn Xá của Năm 2000. Ðược đài phát thanh Vatican phỏng vấn trước khi lên đường, anh Andrea Casavecchia, thuộc Ủy Ban tổ chức đón tiếp các thanh niên, giải thích như sau về cuộc hành hương tại Ðền Thánh Ðức Mẹ Lộ đức:

Cuộc hành hương này sẽ giúp chúng tôi hiểu cuộc đời và con đường tiến của chúng tôi với tất cả các khó khăn. Hành hương là đi đến một điểm và đồng thời là việc vượt qua một chặng hay một con đường; nhiều lúc có những khó khăn và nhiều khi cũng đòi phải đừng lại. Chúng tôi đến Lộ Ðức, nơi đây Ðức Trinh Nữ Maria đã hiện ra và trở nên một trong các trung tâm hành hương của Châu Âu và vì thế có một ý nghĩa đối với cả Châu Âu. Với hành động này chúng tôi muốn liên kết con người Kitô của chúng tôi với xã hội Châu Âu. Anh Andrea nói tiếp: Chúng tôi đến Lộ Ðức cũng để phú thác cho Ðức Maria công việc chuẩn bị và Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, sẽ diễn ra tại Roma trong thế kỷ thứ 21. Sẽ có biết bao người từ khắp thế giới tuốn đến Roma và vì thế dấn thân của chúng tôi là phải sống Ngày Quốc Tế Giới Trẻ như một thời điểm của ơn thánh. Lộ Ðức sẽ là nơi chuẩn bị và cầu nguyện nhiều cho biến cố này. Chúng tôi phải cởi mở với người khác. Theo tôi nghĩ, đón tiếp không có nghĩa là chỉ tìm chỗ ăn ở cho người khác, nhưng trước hết phải có tinh thần cởi mở và đối thoại, để tìm hiểu nhau, để sống trong tình huynh đệ và nhất là để giúp đỡ nhau và cùng nhau xây dựng một nền văn minh tình yêu.


Back to Radio Veritas Asia Home Page