Chương trình Năm Ðại Toàn Xá
tại Thổ Nhĩ Kỳ

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chương trình Năm Ðại Toàn Xá tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Istanbùl - 12.08.99 - Cộng đồng Công Giáo nhỏ bé tại Thổ Nhĩ Kỳ vừa cho công bố chương trình Năm Ðại Toàn Xá... Sau đây là những cử hành trọng thể và chính yếu trong suốt Năm Thánh 2000.

25 tháng Giêng 2000 - Giáo phận đại diện Tông Tòa Anatolia mừng Thánh Phaolô, Quan Thầy, trong ngày ngài trở lại trên đường Damas.

22 tháng Hai 2000 - Lễ trọng kính Tòa Thánh Phêrô tại Antiokia, nay là Antakya.

25 tháng Ba 2000 - tại Smyrne (nay là Ismir), Lễ trọng Truyền Tin, cuộc hành hương đến Nhà Ðức Mẹ ở Ephesô.

21 tháng Tư 2000 - Thứ Sáu Tuần Thánh: Ngắm Ðàng Thánh Giá. Tại Roma được cử hành tại Hí Trường (Colosseo). Tại Ephêsô (nay gọi là Selcuk), diễn ra trong Ðền Thờ Thánh Gioan, được xây cất cạnh mồ Thánh Tông Ðồ - theo truyền thống - ngài qua đời tại đây, sau thời gian bị lưu đầy tại đảo Patmos.

11 tháng Sáu 2000 - Tại Istanbul, Lễ trọng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Các tín hữu Công Giáo thuộc lễ nghi Armeno cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, trong nhà thờ Thánh Leo Cả Giáo Hoàng ở Kadikoy.

25 tháng Sáu 2000 - Giáo phận đại diện Tông Tòa Anatolia cử hành Ngày Gia Ðình. Tham dự ngày này có cộng đồng Công Giáo Caldea và Siriaca.

29 tháng Sáu 2000 - tại Antiokia, Lễ trọng kính hai Thánh Phêrô-Phaolo, Tông Ðồ, liên kết mật thiết với Thành Phố này.

15 tháng Tám 2000 - Lễ trọng kính Ðức Mẹ Maria lên trời cả hồn cả xác, được cử hành tại Ephêsô.

18 tháng 11/2000 - Các tín hữu Công Giáo thuộc lễ nghi Armeno mừng lễ Thánh Gioan Crysostomo (Gioan Kim Khẩu), Giám Mục, Giáo Chủ Constantinopoli, Quan Thầy của Cộng Ðồng Công Giáo Armeno.

30 tháng 11/2000 - Lễ trọng kính Thánh Anrê Tông Ðồ, em Thánh Phêrô. Giáo Hội Công Giáo của bốn lễ nghi hiện diện tại Thổ Nhĩ Kỳ (Lễ nghi Latinh, Armeno, Caldeo, Siriaco), hợp ý với Ðức Giáo Chủ Chính Thống thành Constantinopoli, mừng Thánh Quan Thầy.

Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia thuộc cả Châu Âu, cả Châu Á, rộng 755,688 cây số vuông (gấp hai lần Việt Nam). Dân cư hơn 50 triệu, hầu hết theo Hồi Giáo. Ngoài ra, có 76 ngàn tín hữu Chính Thống , 25 ngàn theo Do Thái Giáo - 27 ngàn tín hữu Công Giáo và 23 ngàn thuộc các Giáo Hội Tin Lành. Hai giáo phận Smyrne và Anatolia phụ trách mục vụ cho các Cộng Ðồng thuộc lễ nghi Latinh; một giáo phận cho các tín hữu Công Giáo lễ nghi Aremno và một giáo phận cho các tín hữu Caldei.


Back to Radio Veritas Asia Home Page