Những cử hành Ðại Năm Thánh
tại Brasil

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Những cử hành Ðại Năm Thánh tại Brasil.

Brasilia [Zenit 8/08/99] - Trong chương trình chuẩn bị mừng Ðại Năm Thánh 2000, Hội Ðồng Giám Mục Brasil đã cho công bố một chương trình mục vụ có tựa đề "Tiến về Ngàn Năm mới". Chương trình có mục đích giải thích cho các tín hữu Công Giáo ý nghĩa của Năm Thánh đối với Giáo Hội. Thêm vào chương trình, Hội Ðồng Giám Mục Brasil còn chuẩn bị một tập sách 30 trang gồm các bản văn đơn sơ đề nghị những cử hành cho Năm Thánh.

Theo lịch Năm Thánh do ủy ban trung ương Năm Thánh của Tòa Thánh đề ra, các Ðức Giám Mục Brasil sẽ nêu bật việc Ðức Thánh Cha mở cửa Năm Thánh trong Vương Cung Thánh Ðường thánh Phêrô. Theo truyền thống, các gia đình Brasil rất sốt sắng làm tuần 9 ngày trước lễ Giáng Sinh. Năm nay, tuần 9 ngày sẽ kết thúc với việc khai mạc Năm Thánh và sẽ được tiếp nối bằng những cuộc hành hương đến nhiều Ðền Thánh trong nước.

Một truyền thống cũng có từ lâu đời trong Giáo Hội Brasil là Chiến Dịch Huynh Ðệ được tổ chức trong mùa Chay và kết thúc với Chúa Nhựt Lễ Lá. Ðáp lại lời mời gọi của Ðức Thánh Cha phải cử hành Năm Thánh trong tinh thần Ðại Kết, các Ðức Giám Mục Brasil đã tham khảo ý kiến của hội đồng các giáo hội Kitô tại Brasil để chọn đề tài cho chiến dịch Huynh Ðệ Năm 2000. Ðề tài được chọn lựa là "phẩm giá con người và hòa bình". Ðây là chiến dịch Huynh Ðệ lần thứ 35 được tổ chức tại Brasil.

Cũng như tại Roma, nơi sẽ diễn ra Ðại Hội Thánh Thể quốc tế từ ngày 18 đến 25/06 năm 2000, tại Brasil, Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô sẽ được cử hành long trọng trên tòan quốc. Cuối cùng, trong suốt năm 2000, "tiếng kêu của những thành phần bị loại bỏ" cũng sẽ được chú ý một cách đặc biệt. Ngày 7/09/99 tới đây, Brasil cử hành ngày Ðộc Lập khỏi Bồ Ðào Nha, ủy ban về mục vụ xã hội của Hội Ðồng Giám Mục sẽ tổ chức những cuộc biểu tình để kêu gọi dân chúng chú ý đến sự kiện có trên 80 phần trăm dân chúng Brasil sống bằng những đồng lương không thỏa mãn nỗi những nhu cầu cầu cơ bản nhứt của họ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page