Ủy Ban Trung Ương Năm Thánh
cho xuất bản hai tập sách
để giúp tín hữu sống Ðại Năm Thánh 2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ủy Ban Trung Ương Năm Thánh cho xuất bản hai tập sách để giúp tín hữu sống Ðại Năm Thánh 2000.

Tin Roma (Apic 22/07/99): Ủy Ban Trung Ương Năm Thánh 2000 vừa cho xuất bản hai tập sách có tựa đề là "Cầu Nguyện Hành Hương" và "Hành Hương Roma", để giúp các tín hữu suy tư về những lý do sâu xa của việc cử hành Ðại Năm Thánh 2000, vừa đồng thời nhìn thấy được mối liên hệ giữa Biến Cố Ðại Toàn Xá với những những biến cố lịch sử hiện nay.

Tập sách "Cầu Nguyện Hành Hương" gồm có những bài suy niệm về những đề tài chính của Năm Thánh 2000, với chủ đích giúp lĩnh hội sâu xa hơn sứ điệp chính của mỗi nơi thánh được kính viếng trong cuộc hành hương Roma.

Nội dung của Tập sách "Hành Hương Roma" có nhắc đến những lý do cho biết tại sao Thành Roma lại được gọi là Thành Thánh, kể lại lịch sử tôn giáo của thành Roma và giải thích ý nghĩa thiêng liêng của những địa điểm hành hương tại Roma. Tập sách có ghi lại những nơi các vị thánh đã sinh sống, và trong tinh thần đại kết, cũng nhắc đến những nơi thờ phượng của các Giáo Hội Kitô không Công Giáo. Cách riêng, những nơi Thờ Phượng, các Ðền Thờ của Giáo Hội Công Giáo, mỗi nơi được giải thích theo một chủ đề riêng.

Hai tập sách nầy bổ túc cho nhau và được bán chung với nhau, và đăng tổng cộng 400 bức hình mầu, giúp cho cả những ai không đi hành huơng Roma cũng có thể thực hiện một cuộc hành hương trong tinh thần, nhờ qua các bức hình nầy.


Back to Radio Veritas Asia Home Page