Ðại Năm Thánh 2000
và thể thao

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðại Năm Thánh 2000 và thể thao.

Roma [Zenit 24/05/99] - Trong những ngày sắp tới, đại diện của Ủy Ban trung ương chuẩn bị Năm Thánh và giới thể thao sẽ gặp nhau để vạch ra chương trình Năm Thánh cho giới thể thao được dự trù vào 29/10/2000. Việc tham dự của giới thể thao vào việc mừng Năm Thánh không phải là điều mới mẽ. Trong Năm Thánh đặc biệt 1984, các vận động viên đã dành cho Ðức Thánh Cha một cuộc đón tiếp long trọng tại Vận Ðộng Trường Roma, trong nghi thức giới thiệu Tuyên Ngôn của Thể Thao.

Trong 15 năm vừa qua, đã có nhiều thay đổi trong giới thể thao. Như lá thư mục vụ của các Ðức Giám Mục Ý về thể thao và đời sống Kitô đã khẳng định, ngày nay thể thao là một trong những môi trường hiện đại để đẩy mạnh việc rao giảng Tin Mừng mới. Cần phải ý thức về những thái quá để hoán cải và canh tân. Ðại Năm Thánh là dịp để mỗi người tự vấn lương tâm về trách nhiệm của mình đối với những tệ nạn của thời đại.

Theo Ðức Cha Crescenzio Sepe, Tổng Thư Ký của Ủy Ban Trung Ương Năm Thánh, đây là lý do tại sao biến cố ngày 29/10/2000 được tổ chức với sự tham khảo ý kiến rộng rãi của tất cả các tổ chức thể thao trên thế giới. Ngài hy vọng rằng biến cố này sẽ tạo được một kết quả sâu rộng trên phong trào thể thao quốc tế.

Vị Tổng Thư Ký của Ủy Ban trung ương chuẩn bị Năm Thánh phát biểu như sau: "Chúng tôi hy vọng rằng biến cố này sẽ là dịp để đưa ra một cái nhìn mới theo đó thể thao phải là một biểu tỏ của lòng biết ơn, tình thân hữu, đối thoại và cởi mở giữa con người và các dân tộc".


Back to Radio Veritas Asia Home Page