Các sáng kiến
chuẩn bị Ðại Năm Thánh
tại các Giáo Hội địa phương

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Các sáng kiến chuẩn bị Ðại Năm Thánh tại các Giáo Hội địa phương.

Vatican [Zenit 27/05/99] - Sáng thứ Năm 27/05/99, một loạt những sáng kiến chuẩn bị Ðại Năm Thánh 2000 của các Giáo Hội địa phương đã được giới thiệu tại Phòng Báo Chí của Tòa Thánh.

Tham dự cuộc họp báo có: Ðức Hồng Y Roger Etchegaray, chủ tịch Ủy Ban trung ương Năm Thánh và thư ký của Ủy Ban là Ðức Tổng Giám Mục Crescenzio Sepe. Ngoài ra còn có sự hiện diện của ông Angelo Scelzo, chủ nhiệm tập san "Ngàn Năm Thứ Ba" và ông Luca de Mata, người phụ trách hệ thống Internet của ủy ban trung ương.

Ðức Tổng Giám Mục Sepe duyệt lại tất cả tài liệu liên quan đến Năm Thánh trên khắp thế giới như sách vở, báo chí, băng hình, trên 200 sứ điệp của các Hội Ðồng Giám Mục và hơn 100 chương trình mục vụ.

Riêng tại Châu mỹ La Tinh, Ðức Tổng Giám Mục Sepe cho biết Liên Hội Ðồng các Giám Mục tại Lục Ðịa này đang phối hợp nhiều sinh hoạt khác nhau với sự trợ giúp của một nhóm gồm các nước Brasil, Chile, Costa Rica và Ecuador.

Tại Phi Châu, một trong những sáng kiến nỗi bật đó là cuộc hành hương toàn quốc đến Vương Cung Thánh Ðường Yamoussoukro, tại Cote d' Ivoire, vào ngày 30/05/99. Cuộc hành hương này được xem là tổng hợp của toàn lục địa Phi Châu trong ba năm chuẩn bị mừng Ðại Năm Thánh.

Các Giáo Hội tại Âu Châu cũng đã đề ra nhiều sáng kiến. Tại Ý, hơn 90 phần trăm các giáo phận đang sống giây phút đặc biệt qua các cuộc gặp gỡ với các xứ truyền giáo. Tại Tây Ban Nha, ủy ban quốc gia đã cho ấn hành một số lượng lớn các tài liệu mục vụ và phụng vụ.

Tại Á Châu, các Ðức Giám Mục Ðại Hàn đã đề xương phong trào toàn quốc gọi là "Ngày mới, cuộc sống mới" nhằm thực hiện một cuộc biến đổi tích cực trong cộng đồng quốc gia, bắt đầu từ gia đình, môi trường làm việc và thành phố.

Tại Australia, từ ngày 2 đến 11/06/99, một cuộc hành hương đại kết sẽ được tổ chức nhằm mục đích canh tân và hòa giải, cách riêng với người thổ dân.


Back to Radio Veritas Asia Home Page