Lịch sử việc Mở Cửa Thánh
của Bốn Ðền Thờ Cả ở Roma

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Lịch sử việc Mở Cửa Thánh của Bốn Ðền Thờ Cả ở Roma.

 Vatican - 14.12.99 - Sáng thứ Ba 14.12.99, Ðức Hồng Y Roger Etchegaray, Chủ Tịch Ủy Ban trung ương Năm Thánh 2000, Ðức Tổng Giám Mục Crescenzo Sepe, Tổng Thư Ký Ủy Ban và Ðức Giám Mục Piero Marini, Chủ Tịch Văn Phòng các Lễ Nghi Phụng Vụ do ÐTC chủ sự, đã mở cuộc họp báo để trình bày về Lễ Nghi Mở Cửa Thánh của Bốn Ðền Thờ Cả ở Roma: Ðền Thờ Thánh Phêrô- Ðền Thờ Thánh Gioan Laterano - Ðền Thờ Ðức Bà Cả và Ðền Thờ Thánh Phaolô ngoài Thành.

 Năm Thánh có từ năm 1300 thuộc Triều Giáo Hoàng của Ðức Bonifacio VIII (1295-1303). Nhưng Lễ nghi Mở Cửa Thánh chỉ có từ năm 1423. Ðức Martino V (1417-1431) là Vị Giáo Hoàng lần đầu tiên đã mở Cửa Thánh Ðền Thờ Thánh Gioan in Laterano (lúc đó là nhà thờ chính tòa của Roma, cũng là Thủ Lãnh và là Mẹ các nhà thờ trên cả thế giới). Còn Cửa Thánh Ðền Thờ Thánh Phêrô, theo sử để lại, được mở lần thứ nhất vào Ðêm Lễ Giáng Sinh năm 1499. Trong Năm Thánh này (1500), Ðức Alexandro VI (1492-1503) đã muốn rằng: Cửa Thánh Ðền Thờ Ðức Bả Cả và Ðền Thờ Thánh Phaolô ngoài Thành cũng được mở ra trong Năm Thánh. Trong cuộc họp báo hôm 14.12.1999, với sự hiện diện của Ðức Hồng Y Chủ Tịch và Ðức Tổng Giám Mục Tổng Thư Ký Ủy Ban Năm Thánh, Ðức Giám Mục Piero Marini, chủ tịch Văn Phòng Lễ Nghi phụng vụ do ÐTC chủ sự, đã giải thích rõ ràng từng chi tiết Lễ Nghi Mở Cửa Thánh.

 Sau việc trình bày vắn tắt lịch sử việc Mở Cửa Thánh, theo Sách Lễ Nghi của Thế Kỷ XVI và căn cứ vào các yêu tố đặc biệt của Lễ Nghi truyền thống, như: Bức tường, chiếc búa, cái bay, những viên gạch, đồng tiền ghi niệm, nước thánh và cửa gỗ (nay đã được thay thế bằng Cửa Ðồng, tại Ðền Thờ Thánh Phêrô) năm Toàn Xá 1950 thời Ðức Pio XII (1939-1958), Ðức Giám Mục Marini nhắc đến những thay đổi trong năm Thánh 1975, khi Ðức Phaolô VI (1963-1978) không còn dùng chiếc bay và các viên gạch để khởi sự việc xây lại bức tường đóng Cửa Thánh, nhưng ngài chỉ đóng hai cánh cửa lại. Bức tường, thay vì xây bên ngoài, được chuyển vào bên trong Cửa Ðền Thờ.
 
 

Lễ nghi Mở Cửa Thánh

Trước khi mở ra, có lễ nghi chuẩn bị, được gọi là lễ nghi Nhận Diện (recognitio), để chuẩn bị trước tất cả những gì cần thiết để Cửa Thánh sẵn sàng được ÐTC mở ra. Cách riêng, cần phải cất bỏ các viên gạch xây bít bên trong cửa, rồi lấy ra hộp đã gắn vào trong tường lúc đóng lại, vào cuối Năm Thánh trước đây; trong hộp này có các đồng tiền và giấy bằng da, ghi rõ ràng Cửa Thánh đã được đóng lại vào lúc bế mạc Năm Thánh. Lễ nghi "Nhận Diện" (Recognitio) của Ðền Thờ Thánh Phêrô được diễn ra thứ Tư 15.12.1999, lúc 16:30; Ðền Thờ Thánh Gioan, thứ Năm 16.12.1999 cũng lúc 16:30; Ðền Thờ Ðức Bà Cả, thứ Sáu 17.12.1999, cũng 16:30 và sau cùng Ðền Thờ Thánh Phaolô ngoài Thành, thứ Ba 21.12.1999, lúc 16 giờ. Khác hẳn với các Năm Thánh trước đây, trong dịp Ðại Toàn Xá năm 2000, ÐTC sẽ mở Cửa Thánh cả bốn Ðền Thờ vào các ngày khác nhau:
 
 

Diễn tiến Lễ nghi Mở Cửa Thánh của Ðền Thờ Thánh Phêrô:

ÐTC chủ tọa đoàn kiệu tiến đến tòa dọn sẵn và sau nghi thức dẫn nhập, ÐTC trong yên lặng bước đến Cửa Thánh, đẩy mạnh hai cánh cửa. ÐTC sẽ không dùng chiếc búa để gỏ vào Cửa Thánh, như truyền thống từ trước, nhưng chỉ đưa tay đẩy vào Cửa Thánh. Và phía bên trong, có vệ binh Thụy Sĩ canh đền thờ chờ sẵn, để (giúp ÐTC) mở ra tất cả hai cánh của Cửa Thánh. Ðền Thờ lúc đó được bật sáng rực như ban ngày.

 ÐTC quì gối ngay trên ngưỡng cửa và cầu nguyện trong yên lặng ít phút, rồi trở lại ngai tòa. Các tín hữu từ Á Châu và Ðại Dương Châu tiến đến đặt bông hoa trên ngưỡng cửa, xức dầu thơm; trong lúc đó các tín hữu này hát các bài thuộc nền văn hóa Á Châu.

 ÐTC trở lại Cửa Thánh lần thứ hai, bước lên bậc, và nhận lấy Sách Phúc Âm đưa lên cao và ban phép lành với sách Phúc Âm trên tay, cho dân chúng hiện diện, rồi tiến vào bên trong Ðền Thờ, đi đến tòa dọn sẵn trước Tượng Ðức Mẹ Sầu Bi (tượng Pieta, nơi cuối Ðền Thờ, kế bên Cửa Thánh), trong lúc đó các tín hữu Châu Phi thổi tù-và, biểu lộ niềm hân hoan. Sau đó, Ca Ðoàn Sixtine hát bài ca nhập lễ; đoàn kiệu tiến vào Ðền Thờ. Các tín hữu Châu Mỹ và Châu Âu cầm đèn nến và bông hoa đi chung quanh Thầy Sáu mang Sách Phúc Âm. Tiếp theo sau là ÐTC. Khi ngài tới Ban Thờ, trước Tòa, Thầy Sáu hát bài tuyên bố Ðại Toàn Xá. Bài hát được soạn chính cho dịp trọng đại này, dựa trên Kinh Thánh, Phụng vụ và Thánh Giáo Phụ. Sau bài hát, ÐTC xướng Kinh Gloria và Thánh Lễ tiến hành như thường lệ.

 Lễ nghi Mở Cửa Thánh của ba Ðền Thờ khác đơn giản hơn. Khởi sự bằng dấu Thánh Giá - lời chào Phụng Vụ - lời dẫn nhập của ÐTC, - lời cầu nguyện, những câu do ÐTC hát lên trước Cửa Thánh - rồi mở Cửa Thánh - Quì cầu nguyện trên ngưỡng cửa - tiến vào Ðền Thờ và cử hành lễ nghi phụng vụ.

 Ðức Cha Marini kết thúc buổi họp báo bằng những lời sau đây: "Tất cả chúng ta nay hướng về ÐTC và Cửa Thánh sắp được mở ra để cử hành trong niềm hân hoan Ðại Toàn Xá, nhớ lại việc Chúa Kitô sinh ra, cách đây 20 thế kỷ. Tất cả đang chờ đợi được thấy Vị đã khỏi sự Triều Giáo Hoàng bằng lời hô lên này: "Hãy mở ra, hãy mở tung ra các cửa cho Chúa Kitô!" - Chính ngài mở Cửa Thánh. Tất cả chúng ta chờ đợi Vị đã viết ra Cuốn Sách "Vượt qua ngưỡng cửa của hy vọng", vượt qua ngưỡng cửa của Ðại Toàn Xá. Trước hết mọi người, ÐTC sẽ vượt qua ngưỡng cửa này để hướng dẫn đám đông vô kể các tín hữu, tiến vào sâu hơn nữa trong Mầu Nhiệm của ơn cứu rỗi, hiện diện trong Giáo Hội; Giáo Hội cử hành với niềm hân hoan hai ngàn năm việc sinh ra của Người Bạn và là Chúa mình, Ðức Giêsu Kitô".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page