Niềm Vui Sống Ðạo

Ðức Tổng Giám Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Bảy mươi điều
tâm niệm để vui tươi sống đạo

Ðể tiến bước trên đường Hy vọng

Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page