5 Chiếc Bánh Và 2 Con Cá

ÐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


 

Lời mở đầu

Chiếc bánh thứ nhất: Sống phút hiện tại

Chiếc bánh thứ hai: Phân biệt giữa Chúa và việc của Chúa

Chiếc bánh thứ ba: Một bí quyết: Cầu nguyện

Chiếc bánh thứ tư: Một sức mạnh: Phép Thánh Thể

Chiếc bánh thứ năm: Yêu thương đến hiệp nhất. Chúc thư Chúa Giêsu

Con cá thứ nhất: mối tình đầu của tôi: Mẹ Maria vô nhiễm

Con cá thứ hai: Tôi chọn Chúa

Kết Luận

 

5 Chiếc Bánh và 2 Con Cá

Tác phẩm của Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Ấn hành lần thứ ba tại Reichstett, France

Cộng Ðoàn Ðức Mẹ La-Vang, Năm 1999

 

Nhà Xuất Bản Ðịnh Hướng Tùng Thư

13 g rue de l'ILL

67116 Reicstett, France

Tel. 03 33 83 88205822

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page