Tầm nguyên các vụ ly khai

trong lịch sử Kitô giáo

 


Trong các ngày từ ngày 18 tới 25 tháng giêng là tuần cầu nguyện cho hiệp nhất các kitô hữu với đề tài "Ðược mời gọi để loan báo cho tất cả mọi người các kỳ công của Chúa". Nhân dịp này kính mời quý vị cùng chúng tôi truy tầm nguồn gốc các vụ ly giáo khiến cho Kitô giáo bị chia rẽ lớn trong dòng lịch sử của mình. Có ba vụ ly giáo trầm trọng nhất:

trước hết là vụ ly giáo giữa giáo Hội Công Giáo và Giáo Hội Chính Thống năm 1054,

rồi vụ ly giáo của Giáo Hội Tin Lành do Martin Luther khởi xướng năm 1517,

và vụ ly khai của Anh giáo do vua Henry VIII quyết định năm 1534.


Giáo Hội Hội Ðông Phương Và Giáo Hội Chính Thống

Cuộc ly khai của Giáo Hội Tin Lành hay Giáo Hội Cải Cách

Cuộc ly khai của Giáo Hội Anh Giáo

 

Quyền Tối Thượng của Thánh Phêrô và sự Hiệp Nhất Giáo Hội

Anh giáo lịch sử và một số điều khác biệt với Công giáo

Vài nét về Huynh đoàn thánh Pio X và thảm cảnh ly giáo

Hai cuộc ly giáo quan trọng trong lịch sử Giáo hội Công giáo

Vài nét về các Giáo hội Ðông Phương

Lịch sử của con đường Ðại Kết cầu nguyện cho sự Hiệp Nhất Kitô

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page