Giáo Lý
Chuẩn Bị Hôn Nhân

Rev. Ngô tường DZũng, Texas, USA

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

(C) Copyright 1992
by Rev. Ngo tuong Dzung, Texas, USA.
E-mail: TNg2811@aol.com

Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page