Huấn Ðức của ÐTC
giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng
Trưa Chúa Nhật 9/05/99
tại Rumani

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng Trưa Chúa Nhật 9/05/99, tại Rumani.

Trưa Chúa Nhật 9/05/99, cuối Thánh Lễ Chính Thống do Ðức Thựơng Phụ Teoctist cử hành, nhưng với sự tham dự của ÐTC, ÐTC đã nói vài lời huấn đức như sau:

"Xin chúc tụng Thánh Danh Chúa từ bây giờ và mãi mãi muôn đời!"
Với những lời của Thánh Thi kết thúc Phụng Vụ Thánh, tôi muốn dâng lên Chúa những lời cám ơn sốt sắng vì giây phút sống tình huynh đệ tươi vui và cầu nguyện sốt sắng mà chúng ta vừa trải qua.

Xin chúc tụng Thánh Danh Chúa vì dân tộc Rumani. Ngay từ những lúc khởi đầu của công việc rao giảng tin mừng, dân tộc Rumani đã không ngừng hát lên bài ca chúc tụng Thiên Chúa Cha, Con và Thánh Thần. Cả vào những lúc đen tối nhất của lịch sử đất nước, dân tộc Rumani vẫn luôn tin tưởng vào Thiên Chúa, theo như lời thánh vịnh: "Ban ngày Thiên Chúa ban cho tôi ân sũng, ban đêm tôi dâng lời chúc tụng ngài: đó là lời cầu nguyện của tôi hướng về Thiên Chúa hằng sống" (TV 41/42,9).

Tôi nghĩ đến những kho tàng phong phú của nền tu đức và của sự thánh thiện đã làm đẹp cho lịch sử của dân tộc Rumani. Tôi kính cẩn nhớ lại chứng tá của biết bao người Kitô danh tiếng cũng như vô danh trong những khi bị bách hại; họ luôn vững vàng trong đức tin và tiếp tục phổ biến Tin Mừng, đôi khi với giá phải trả bằng chính mạng sống của họ. Lòng trung thành của họ là dấu chỉ hy vọng cho tất cả những đồ đệ của Chúa. Thật vậy, là một sự hiệp thông thật sự nhưng còn những khiếm khuyết, sự hiệp thông giữa những người Kitô thuộc về những cộng đoàn đức tin khác nhau được xác nhận trong cuộc tử đạo vì Chúa Kitô và được kiện toàn trong sự hiệp thông các thánh.

Giữa biết bao chứng nhân của Chúa Kitô đã xuất hiện tại đất nước Rumani, tôi muốn nhắc lại đan sĩ tại Rohia, Thầy Nicolae Steinhardt, một dung mạo đức tin trổi vượt và là một con người có văn hóa cao; Thầy đã đặc biệt nhìn thấy được sự phong phú bao la của kho tàng chung của các giáo hội Kitô.

Một cách đặc biệt, tôi cảm tạ Chúa vì đức tin và niềm hy vọng, được nêu gương nơi mảnh đất Rumani nơi những thành viên của Giáo Hội Chính Thống cũng như của Giáo Hội Công Giáo, trong suốt thế kỷ khó khăn của thời chúng ta đây. Nhờ các ngài, những bách hại và những đau khổ trỡ thành những dịp quý giá để thánh hóa và rao giảng phúc âm trong vùng đất nầy.

Ðược vang lên từ Giáo Hội Chính Thống Rumani và từ Giáo Hội Công Giáo một bài ca duy nhất chúc tụng Thánh Danh Chúa. Bài ca kết thành từ muôn âm giọng, nói lên tình huynh đệ chân thành trong những tương quan hổ tương và khẩn cầu ơn hiệp nhất trọn vẹn giữa tất cả những ai tin Chúa. Giáo Hội Chính Thống Rumani và Giáo Hội Công Giáo, được thiết lập trên sự tiếp nối tông đồ, có cùng một Lời Chúa, được lưu giữ trong Kinh Thánh và có những bí tích như nhau. Một cách đặc biệt, cả hai Giáo Hội có cùng một Chức Tư Tế, và cử hành cùng một hy tế duy nhất của Chúa Kitô, nhờ qua đó Chúa thiết lập và làm cho Giáo Hội ngài lớn lên.

Xin chúc tụng Thánh Danh Chúa vì tất cả những gì đang được thực hiện do sự tuân phục lệnh truyền của Chúa Kitô. Ðến đây, tôi nghĩ đến cuộc đối thoại quốc tế giữa Giáo Hội Công Giáo và Giáo Hội Chính Thống nói chung, và đến cuộc đối thoại giữa Giáo Hội Hy Lạp Công Giáo và Giáo Hội Chính Thống Rumani. Tâm tư tôi cũng hướng về sự cộng tác đáng quý trên bình diện mục vụ giữa các tín hữu Chính Thống và Công Giáo, một sự cộng tác đang từ từ tăng trưởng thêm trên nhiều bình diện, và làm trổ sinh những hoa trái tốt, cả nơi những người trẻ. Tôi cũng nghĩ đến những cố gắng để thực hiện bản dịch Kinh Thánh Liên Giáo Hội. Ước chi những liên lạc hổ tương không bao giờ mang lấy bất cứ hình thức sợ hải nào, cũng không gặp bất cứ hình thức nghi kỵ nào và ước chi những liên lạc hổ tương đó có thể chứng tỏ rằng mục tiên của mọi hoạt động mục vụ là trợ giúp cho từng người được lớn lên trong sự trung thành với một mình Chúa mà thôi.

Trong vài tháng nữa, chúng ta sẽ cử hành Hai Ngàn Năm Chúa Giêsu Kitô sinh ra. Ðây là một Năm Toàn Xá đặc biệt và quan trọng đối với người Kitô cũng như đới với toàn thể nhân loại; và Kitô giáo được nổi bật giữa nhân loại trong suốt hai ngàn năm. Ðúng vậy, những thành phần của Giáo Hội Công Giáo, cùng chung vời những anh chị em Kitô thuộc các giáo hội khác, sẽ mừng lễ kỷ niệm với tâm hồn biết ơn Thiên Chúa vì hồng ân cứu rổi. Ðại Toàn Xá vào dịp năm 2000 mời gọi những người Kitô hãy nhìn về tương lai, với ý thức sống động hơn về những thách thức mà biến cố Ngàn Năm mới đặt ra cho họ. Giữa những thử thách nầy, có thách thức đi tìm sự hiệp nhất giữa tất cả những ai tin Chúa Kitô. Tôi cầu chúc sao cho Ngàn Năm Kitô thứ ba thấy chúng ta, nếu không được hiệp nhất với nhau trọn vẹn, thì ít ra được gần với sự hiệp thông hoàn toàn hơn.

Xin chúc tụng Thánh Danh Chúa, vì sự thân thiện và tế nhị mà anh chị em có để đón tiếp tôi trong những ngày qua.

Tôi muốn nói lên lòng biết ơn sống động và chân thành, nhất là với Ðức Thượng Phụ Giáo Chủ Teoctist, với Thánh Hội Nghị Chính Thống, với hàng giáo sĩ và giáo dân của Giáo Hội Chính Thống Rumani, đã mở rộng vòng tay và con tim để tiếp đón tôi. Xin Chúa chúc lành cho Giáo Hội lâu đời và nổi tiếng nầy, trong khi thi hành sứ mạng mục vụ; Xin ngài hướng dẫn tất cả những người tin Chúa đến việc cống hiến cho thế giới môt chứng tá vui mừng và đã được canh tân; một chứng tá của sự hiệp thông trọn vẹn giữa những người Kitô, và của lòng trung thành đầy can đảm với phúc âm.

Tôi xin gởi đến những người Công Giáo lời chào thân tình và đầy tình phụ tử. Thiên Chúa đã ban cho tôi được niềm vui nhìn thấy anh chị em và cầu nguyện với anh chị em. Như thánh Phaolo đã nói với những người lớn tuổi tại Mileto, thì tôi đây cũng nói với anh chị em như sau: Tôi phó thác anh chị em cho Chúa. Và cho lời đầy ân sũng của ngài. (TDCV 20,23). Tôi khẩn xin sự bảo vệ của Me ïMaria, Mẹ vinh hiển của Thiên Chúa, trên tất cả những người dân của mãnh đất Rumani đáng mến này. Những con cái của Mẹ, trong dòng lịch sử, đã học sống tin tưởng vào lời cầu bàu đầy quyền năng của Mẹ; ước chi họï có thể gặp được nơi Mẹ sự hướng dẫn an toàn để tiến đến một tương lai sung túc và hòa bình, và đóng góp vào việc xây dựng một quê hương công bằng hơn và huynh đệ hơn. Amen.


Back to Radio Veritas Asia Home Page