Tuyển Tập Truyện Ngắn
Ðường Về Thượng Trí

Lm Nguyễn Tầm Thường, SJ
Trung Tâm Truyền Hình Quang Khải, Ðài Loan

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Click here to download free Vietnamese Fonts (VNI) for WWW

ÐẠO là ÐƯỜNG. Ði không đúng đường là lạc lối. Ðúng đường nhưng không đi, sẽ chẳng bao giờ tới. Muốn tới nhưng không biết đường đi, cũng vẫn là lạc lõng.
Ðường chỉ để dẫn tới nơi cư trú. Nếu lấy đường làm nơi cư trú thì chẳng bao giờ tới nơi cư trú của mình. Như thế, có lối mà vẫn lạc.
Nói đến đường là nói đến đi. Cuộc đi càng dài càng đong đầy cam go. Ðường lên càng cao càng đòi nhiều phấn đấu, càng cần lắm can đảm. Có nhiều thứ đường đi, có lắm thứ đích tới. Nhưng đường về Thượng Trí, nơi có mây trời cứu rỗi. Ðích tới đỉnh cao, nơi có gió nắng cứu chuộc, là đường đi, đích tới đẹp nhất.
Ðẹp nhất, nhưng... cũng bão bùng nhất!

ÐƯỜNG VỀ THƯỠNG TRÍ là về bằng cả cuộc đời. Vì thế, bước chân đi trong truyện chỉ ngắn trong chữ nghĩa mà thôi, chứ sẽ dài bằng hơi thở của một cõi làm người.

Tuyển Tập Truyện Ngắn "ÐƯỜNG VỀ THƯỠNG TRÍ" của tác giả Nguyễn Tầm Thường.

Có bán tại các nhà sách, giá bán: USD $15.00

(*) Ðón xem tập truyện ngắn sắp xuất bản: Truyện cổ tích chưa được kể

(C) Copyright 1997. Tác giả giữ bản quyền.

Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page