Ðức Giáo Chủ Chính Thống
Bartolomeo đệ nhất
chúc mừng Lễ Giáng Sinh
các tín hữu Công Giáo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Giáo Chủ Chính Thống Bartolomeo đệ nhất chúc mừng Lễ Giáng Sinh các tín hữu Công Giáo.

Vatican - 23.12.98 - Thứ Tư 23.12.98, trên Ðài Phát Thanh Vatican, Ðức Tổng Giám Mục Gennadios Zervos, lãnh đạo các tín hữu Chính Thống tại Ý, đã đọc sứ điệp của Ðức Giáo Chủ Chính Thống Bartolomeo I, Giáo Chủ Constantinopoli, gửi chúc mừng các tín hữu Công Giáo, nhân dịp lễ Giáng Sinh. Sứ Ðiệp viết như sau: "Ðức Kitô, là Thiên Chúa và là người thật, được sinh ra và khuyên hết thảy chúng ta ngợi khen Thiên Chúa. Hôm nay chúng ta không vui mừng và không cảm tạ về một việc sinh ra thông thường và tự nhiên, nhưng hôm nay chúng ta mừng việc Giáng Sinh của Chúa Cứu Thế chúng ta và việc tạo dựng mới siêu nhiên của nhân loại. Hôm nay con người được linh ứng và hướng dẫn bởi gương sáng của Ðức Trinh Nữ và trong khi bắt chước sự khiêm tốn và sự vâng phục tuyệt đối của Người theo thánh ý Chúa, có thể làm cho mình xa tránh bên trong tâm hồn khỏi chiến tranh, khỏi những cám dỗ, có thể đạt tới hòa bình của tâm hồn, có thể được tái sinh bởi trên cao và có thể thấy thực hiện bên trong tâm hồn sự sống và nguồn an vui đời đời trong Ðức Kitô".

Ðức Giáo chủ Constantinopoli viết tiếp: "Ðức Kitô đã sinh ra, anh chị em hãy ca ngợi, cảm tạ. Anh chị em hãy ca ngợi luôn luôn, bởi vì Người đã đến và sẽ ở lại với chúng ta: Ngài là Ðấng Emmanuel, Thiên-Chúa-ỡ-cùng-chúng-ta. Vinh quang của Bản Tính Thiên Chúa đã đến và ở lại với chúng ta, cùng với lời khẩn xin Chúa Thánh Thần và sự nồng nhiệt của tình yêu Thiên Chúa. Vì thế ta tận tình cầu chúc, qua lời bầu cử của Ðức Bà rất thánh Mẹ chúng ta và trọn đời đồng trinh Maria và của Cha Thánh chúng ta, thánh Gioan Crisostomo, Tổng Giám Mục Constantinopoli, (chúc) mọi người được lãnh nhận ơn vô tậïn của Lễ Giáng Sinh. Như vậy để chúng ta có thể sống trọn đời chúng ta cách đẹp lòng Chúa và để từ trong tâm hồn chúng ta, phát xuất lời cảm tạ hồn nhiên vinh quang Thiên Chúa, như được nếm thử trước Nước Trời và sự sống tương lai, mà Thiên Chúa Ngôi Lời muốn ban cho mọi người. Người đã nhập thể vì loài người chúng ta và vì để cứu rỗi chúng ta". Ðức Giáo Chủ Constantinopoli chủ kết thúc sứ điệp của ngài như sau: "Ước gì lòng thương xót vô cùng của Thiên Chúa ở cùng anh chị em hết thảy. Amen ".


Back to Radio Veritas Asia Home Page