ÐTC tiếp
Ðức Giáo Chủ mới Antiokia
của các tín hũu Siri

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp Ðức Giáo Chủ mới Antiokia của các tín hũu Siri.

Vatican - 19.12.98 - Sau một ngày nghỉ, vì bị cảm nhẹ, sáng thứ Bẩy ngày 19.12.98, ÐTC trở lại hoạt động bình thường. Ngài tiếp Ðức Ignace Mosusse đệ nhất Daoud, Giáo Chủ mới Antiokia của các tín hữu Siri, được tấn phong ngày 25 tháng 10/1998 vừa qua tại Beyrouth (Liban). Cuộc tiếp kiến này là một cử chỉ mang theo ý nghĩa đặc biệt, liên hệ đến sự hiệp thông hoàn toàn của các tín hữu Công Giáo thuộc Giáo Hội Lễ Nghi Ðông Phương Siro-Antiokia với Tòa Phêrô.

Trong diễn văn chào mừng, ÐTC nhấn mạnh đến một sự mới lạ chính ngài đã muốn: là từ nay trở đi, thuyền thống trao Pallium cho các Giáo Chủ mới của các Giáo Hội Ðông Phương hiệp thông với Roma được thay thế bằng việc cử hành Thánh Lễ, để biệu lộ sự hiệp thông hoàn toàn Giáo Hội. Thực sự trong Thánh Thể sự hiệp thông hoàn toàn được biểu lộ cách rõ ràng hơn nhiều. Như ÐTC nhắc lại: việc cử hành thánh lễ biểu lộ sự hiệp thông đã được thực hiện thứ Tư 16/12/98 vừa qua trong Ðền thờ Ðức Bả Cả (Santa Maria Maggiore), với sự tham dự của Ðức Hồng Y Achille Silvestrini, Tổng Trưởng Bộ các Giáo Hội Ðông Phương, trong tư cách Ðặc Sứ của ÐTC. Thánh Lễ được cử hành rất long trọng và trang nghiêm trong nhà Nguyện Paolina, trước ảnh Ðức Trinh Nữ Maria, được tôn kính dưới tước hiệu "Salus populi Romani" (Sự cứu rỗi của dân Roma), với sự tham dự của nhiều vị giáo sĩ và tín hữu, trong đó có nhiều người đến từ Liban.

Sau khi được Thánh Hội Nghị của Giáo Hội Siro-Antiokia bầu, Ðức Tân Giáo Chủ đã gửi đến ÐTC lời thỉnh cẩu về "hiệp thông giáo sĩ " và được ÐTC công nhận ngày 20 tháng 10/1998 vừa qua, trước ít ngày tấn phong của Ðức Ignace Mousse đệ nhất, diễn ra tại thủ đô Liban, nơi có Tòa Giáo Chủ Siro-Antiokia.

Trong buổi tiếp kiến, ÐTC cảm ơn Tòa Giáo Chủ về "cử chỉ hiệp thông và yêu mến này"; với cử chỉ đó Ðức Giáo Chủ đã muốn khởi sự Thừa Tác Vụ của mình. Ngoài việc dấn thân nâng đỡ cụ thể, ÐTC còn bày tỏ sự lo lắng của ngài trong cầu nguyện, để Giáo Hội miền Ðông "chiếu sáng bằng chứng tá Phúc Âm trong những hoàn cảnh khó khăn về đời sống của nhiều con cái mình".

Sau cùng, ÐTC nhấn mạnh rằng: với Giáo Hội Chính Thống mối giây liên kết của truyền thống chung, chặt chẽ cách riêng và ngài bày tỏ sự vui mừng được biết rằng: con đường đại kết vẫn được tiếp tục và có những viễn tượng cụ thể về cộng tác, khởi sự từ lãnh vực phụng vụ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page