Thủ Tướng Ý
ông D’Alema, công nhận:
Ðức Gioan Phaolô II
có lý do chỉ trích chế độ cộng sản

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Thủ Tướng Ý, ông D’Alema, công nhận: Ðức Gioan Phaolô II có lý do chỉ trích chế độ cộng sản.

(Avvenire 15.12.98 và tài liệu khác ) - Roma - 15.12.98 - "Ðức Gioan Phaolô II có lý do chỉ trích chế độ cộng sản về cái trống rỗng thiêng liêng, tinh thần mà chế độ này đã tạo nên trong các nước do đảng cộng sản cai trị".

Ðây là lời tuyên bố của Ông Massimo D’Alema, Thủ Tướng Ý, trong cuộc phỏng vấn mới đây dành cho Nhật Báo Tây Ban Nha "El Pais". Ông nói tiếp: "Việc tôi là người vô tín ngưỡng không phải là một bí mật nào cả, nhưng tôi rất cảm phục ÐTC. Ngài đã là một người chủ động của việc sụp đổ của chế độ cộng sản". Rồi ông thêm ngay: "Cũng cần phải chỉ trích chế độ Tư Bản nữa". Dĩ nhiên đã nhiều lần Ðức Gioan Phaolô II lên tiếng chỉ trích chế độ tư bản bóc lột, khai thác người nghèo. Thông điệp Laborem exercens 15.09.1991 - Diễn văn đọc cho các nhà kinh doanh tại Durango bên Mexico 9.05.1990 - Diễn văn đọc tại Vitoria, bên Brazil 19.10.1991. Trái lại ông Armando Cossuta, lãnh tụ Ðảng cộng sản Ý, tuyên bố: "Không thể nói đến một trống rỗng thiêng liêng đối với một nước như Liên Xô chẳng hạn". Nhưng nên nhớ rằng: Tại Hungari, các giám mục quả quyết: Cần phải thời gian chừng 50 năm, thời gian dưới chế độ cộng sản cầm quyền, chúng tôi mới có thể huấn luyện được một thế hệ mới". Thế hệ bị nhồi sọ bởi ý thức hệ vô thần khó chấp nhận những giá trị tinh thần, giá trị thiêng liêng. Nên biết: tại Liên Xô còn có giá trị thiêng liêng phần nào, như ông Cossuta quả quyết, là nhờ vào Giáo Hội Chính Thống. Ông Massimo D’Alema, trong nhiều năm lãnh đạo Ðảng Cộng Sản Ý. Sau khi chế độ cộng sản Trung-Ðông Âu sụp đổ, ông biến Ðảng Cộng Sản thành Ðảng Dân Chủ khuynh tả. Có nhóm người không đồng ý, tách thành Ðảng "Rifondazione comunista" (Tái lập cộng sản), hiện do ông Bertinotti lãnh đạo. Mới đây, Rifondazione comunista lại chia thành hai, một phe theo ông Bertinotti và phe khác theo ông Cossuta, lấy tên là "Cumunisti italiani" (những người cộng sản Ý).


Back to Radio Veritas Asia Home Page