ÐTC tiếp
các Giám Mục Australia
viếng Tòa Thánh "Ad Limina"

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp các Giám Mục Australia viếng Tòa Thánh "Ad Limina".

Vatican - 14.12.98 - Các Giám Mục Australia (39 vị) cũng như các Giám Mục của Châu Ðại Dương đến Roma vừa để tham dự Khóa Họp đặc biệt của Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Châu Ðại Dương, vừa để viếng Tòa Thánh (Ad Limina), do Ðức Hồng Y Clancy, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Úc Châu, hướng dẫn, được ÐTC tiếp chung sáng thứ Hai 14.12.98, sau thánh lễ đồng tế với ngài trong nhà nguyện riêng. Trong những ngày trước đây ÐTC đã tiếp các Giám Mục thuộc Hội Ðồng Giám Mục Thái Bình Dương (C.E.PAC ), (18 vị) do Ðức Hồng Y Pio Taofinu’u, chủ tịch, lãnh đạo - Hội Ðồng Giám Mục Papua Nuova Guinea và Ðảo Salomon (21 vị) do Ðức Giám Mục Kalisz, chủ tịch, cầm đầu và Hội Ðồng Giám Mục New Zealand (10 vị) do Ðức Giám Mục James Cullinane, chủ tịch, hướng dẫn.

Trong diễn văn đọc cho các Giám Mục Australia, điểm then chốt được ÐTC nhấn mạnh hơn cả là việc tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật và việc lãnh các Bí Tích, cách riêng Bí Tích Hòa Giải. Rồi Ngài gợi lại hình ảnh của các giám mục giáo phận, do Công Ðồng đề cao một cách mạnh mẽ, để nhắc lại bổn phận của các Giám Mục phải cổ võ và bảo tồn sự hiệp nhất đức tin và bão đảm kỷ luật của Giáo Hội hoàn cầu. ÐTC nói: "Mỗi một vị giám mục được mời gọi lãnh nhận trách nhiệm đầy đủ của mình, bằng việc đối phó một cách cương quyết với tất cả những gì có thể gây hại đến đức tin và để Thừa Tác Vụ của mình được thực sự hiệu nghiệm, giám mục phải sống cách công khai một đời sống không thể bị phiền trách vào đâu được".

ÐTC nói tiếp: Trong bối cảnh xã hội Australia hiện đang ỡ giữa những thay đổi đáng lo ngại, cần phải đề phòng những khuynh hướng thu hẹp biên giới giữa Giáo Hội và Thế Giới, với những hậu quả tiêu cực đối với cộng đồng Kitô, nếu người ta để mình bị điều kiện hóa bởi nền văn hóa thống trị. Những thái độ như vậy được cụ thể hóa trong việc lại gần không phê phán với sự dữ luân lý và trong việc lo sợ không dám công nhận thực tại của tội lỗi và sự cần thiết của ơn tha thứ, cũng như được cụ thể hóa trong một cái nhìn quá lạc quan về những điều mới lạ thời đại.

Ðức Gioan Phaolô II nhắc lại giáo huấn của Ðức Phaolô VI, Vị Tiền Nhiệm của ngài như sau: Việc đối thoại với thế giới không phải là mục tiêu cho chính mình, nhưng là một việc đối thoại có nguồn mạch nơi chân lý và tìm cách thông truyền chân lý "giải phóng và cứu rỗi", bằng việc rao giảng "Mầu Nhiệm Phục Sinh". Vì thế một giám mục được mời gọi thi hành một phục vụ khiêm tốn và kiên nhẫn của chân lý, trước hết trong Phụng Vụ. Chính ở điểm quan trọng này, ÐTC nhắn nhủ cách riêng việc tham dự thánh lễ Chúa Nhật, cả với những hy sinh lớn lao. Vẫn trong lãnh vực Phụng Vụ, ngoài việc huấn luyện liên tục và việc giảng dạy giáo lý có hệ thống, ÐTC nêu lên sự cần thiết này là việc xây cất và cơ cấu của nhà thờ phải hòa hợp hoàn toàn với những giá trị nền tảng của truyền thống Công Giáo.

Ngoài việc tham dự thánh lễ, ÐTC nói dài về nỗ lực của việc giảng dạy về Bí Tích Hòa Giải. Bí Tích này đòi luôn luôn việc xưng thú cá nhân và việc đọc lời tha giải cá nhân. Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, thực sự, nhấn mạnh đến việc xưng tội cá nhân này như sau: "Ðây là con đường thông thường để được hòa giải với Thiên Chúa và với Giáo Hội".

ÐTC còn nhắc lại vai trò thiết yếu của Linh Mục với các tín hữu giáo dân. "Tinh thần bình đẳng tiêu biểu của Australia - ÐTC nói - không được áp dụng như một lý do để rút đi quyền bính của cha sở và những bổn phận thuộc về chức vụ của ngài.

Sau cùng trong một bối cảnh văn hóa bị thống trị bởi tư tưởng chủ quan và bởi thuyết tương đối luân lý, ÐTC phàn nàn rằng: trong một số trường hợp các phương tiện truyền thông xã hội bị lợi dụng như một loại mưu mô để cưỡng ép Giáo Hội đi đến những thay đổi mà Giáo Hội không thể làm được, hay không có quyền làm".

Trong phần kết thúc, ÐTC mời các Giám Mục Australia hợp ý với ngài trong lời cầu khẩn dâng lên Chúa Thánh Thần, vì chỉ mình Người và với sức thổi mạnh của Người, công việc đối thoại với thế giới mới có thể phát sinh những thành quả tốt đẹp.


Back to Radio Veritas Asia Home Page