ÐTC gửi điện văn chia buồn
về cái chết của
ÐHY Carlos Oviedo Cavada

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC gửi điện văn chia buồn về cái chết của Ðức Hồng Y Carlos Oviedo Cavada.

Vatican - 09.12.98 - Trong điện văn gửi cho Ðức Cha Francisco Erraruriz, Tổng Giám Mục giáo phận Santiago de Chile, ÐTC bày tỏ sự đau buồn sâu xa của ngài về cái chết của Ðức Hồng Y Carlos Oviedo Cavada, xẩy đến hôm mồng 7.12.98, vì bệnh tim, sau thời gian dài đau yếu, nhưng luôn luôn bình thản và can đảm. Trong khi bày tỏ sự đau buồn của ngài và thông công vào cái tang lớn của Tổng Giáo Phận, ÐTC phú thác cho lòng thương xót của Chúa vị chủ chăn nhiệt thành này, với sự khôn ngoan khác thường và với đức ái mục vụ đã phục vụ Dân của ngài và Giáo Hội. Ðức Cố Hồng Y Carlos Oviedo Cavada sinh năm 1927 tại Thủ dô Santiago de Chile; thụ phong linh mục năm 1949; giám mục hiệu tòa năm 1964; thăng giám mục chính tòa Antofagasta năm 1974, sau cùng năm 1990 được thuyên chuyển về Tòa Tổng Giáo Phận Santiago de Chile. ÐTC Gioan Phaolô II đã được bổ nhiệm làm Hồng Y ngày 24.11.1994. Tháng Tư năm 1998 nầy, Ðức Hồng Y OVIEDO đã xin từ chức vì lý do sức khỏe.

Với cái chết của ÐHY Oviedo, Hồng Y Ðoàn còn 156 vị, trong số nầy có 42 vị trên 80 tuổi, không còn quyền bầu giáo hoàng nữa. Chỉ còn 114 vị dưới 80 tuổi, trong số nầy có 100 vị là do ÐTC Gioan Phaolô II bổ nhiệm. Chile hiện nay có 3 vị Hồng Y, trong số nầy chỉ có một vị dưới 80 tuổi còn quyền bầu giáo hoàng. Toàn Châu Mỹ La Tinh hiện nay có 25 vị Hồng Y, trong số nầy có 21 vị dưới 80 tuổi, còn được quyền vào mật viện bầu giáo hoàng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page