ÐTC cử hành trọng thể
Thánh Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm
trong Ðền Thờ Thánh Phêrô

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC cử hành trọng thể Thánh Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm trong Ðền Thờ Thánh Phêrô.

Vatican - 08.12.98 - Lúc 9:30 sáng thứ Ba, mùng 08.12.98, trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, Ðức Thánh Cha đã chủ sự Thánh Lễ mừng kính Ðức Trinh Nữ Maria vô nhiễm nguyên tội, Quan Thầy của Ðoàn thể Công Giáo Tiến Hành Quốc Gia Italia. Cùng đồng tế với ÐTC, có hai Ðức Hồng Y Camillo Ruini, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ý và Ðức Hồng Y James Stafford, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh phụ trách giáo dân, một số Giám Mục và gần 200 linh mục đang phục vụ trong Ðoàn Thể Công Giáo Tiến Hành.

Giảng trong thánh lễ, ÐTC nhắc lại sự quan trọng của ngày Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm, đã được chọn làm Nữ Vương và Quan Thầy của Ðoàn Thể Công Giáo tiến hành Ý. Ðoàn thể có nhiệm vụ đấn thân cách riêng trong việc truyền giáo nhằm cổ võ cuộc gặp gỡ giữa Phúc Âm và các nền văn hóa và dấn thân trong việc canh tân con đường thiêng liêng của các tín hữu Kitô, để mỗi một tín hữu Kitô có thể trở nên người cộng tác của Chúa Thánh Thần, "Ðấng đóng vai chủ chốt trong việc rao giảng Tin Mừng". ÐTC nói: "Trong khung cảnh này, công việc của anh chị em, thành viên của Công Giáo Tiến Hành, phải được thực hiện theo những đường hướng rõ ràng; những đường hướng này tôi muốn gợi lại đây là: huấn luyện hàng giáo dân lớn mạnh trong đức tin; phát triển và phổ biến một lương tâm Kitô trưởng thành, lương tâm này phải hướng đến những lựa chọn bảo vệ sự sống con người; việc linh hoạt xã hội dân sự và các nền văn hóa, trong sự cộng tác với tất cả những ai sẵn sàng phục vụ con người". Ðể đạt tới những đường hướng này, ÐTC khuyến khích Ðoàn Thể Công Giáo Tiến Hành hãy hoạt động cho sự tăng trưởng của cộng đồng tín hữu Kitô, trong sự hợp tác chặt chẽ với các linh mục và giám mục, để góp phần cách hiệu nghiệm vào công việc truyền giáo, được cụ thể hóa trong việc rao giảng, gặp gỡ và đối thoại với tất cả những ai, cả với các người đã được rửa tội, sống trong lãnh đạm, ngoài lề và, nhiều khi, thù nghịch với Giáo Hội. Công việc rao giảng Tin Mừng qui mô này phải nhằm chính xã hội ngày nay, một xã hội bị tục hóa. ÐTC khuyên các hội viên của Công Giáo Tiến Hành đừng quên những vấn đề lớn lao đòi sự dấn thân tối đa, như việc đón nhận và tôn trọng sự sống, việc bảo vệ gia đình, bênh vực sự tự do và công bình trong việc huấn luyện và giáo huấn các thế hệ mới và sau cùng, việc công nhận cách cụ thể quyền có việc làm.

Kết thúc bài giảng, ÐTC khuyến khích các hội viện Công Giáo Tiến Hành hoạt động hăng say, để nước Ý đừng khi nào thiếu ánh sáng huy hoàng của Phúc Âm. "Như vậy, anh chị em sẽ trở nên những chứng nhân đáng tin cậy của niềm hy vọng Kitô và anh chị em sẽ có thể phổ biến niềm hy vọng này cho mọi người".

Sau Thánh lễ, ÐTC trở về phòng làm việc, rồi ra bên cửa sổ, để đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu và các người hành hương đang tụ họp tại Quảng Trường Thánh Phêro. Và theo như tin ÐTC đã loan báo là vào lúc 4 giờ chiều, ngài đến kính viếng Ðài Ðức Mẹ vô nhiễm tại Quảng trường Tây Ban Nha, theo như thói quen hằng năm.


Back to Radio Veritas Asia Home Page