Huấn Ðức của ÐTC
Giờ Kinh Truyền Tin
Trưa thứ Ba 8/12/98
Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Truyền Tin trưa Ngày Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, thứ Ba 8/12/98.

Anh chị em rất thân mến,
1. "Lạy Mẹ Maria, Mẹ là Ðấng rất đẹp xinh" (Tota pulchra es Maria!). Với những lời trên, Giáo Hội hướng về Mẹ Chúa Kitô, trong ngày lễ trọng kính Ðức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Mẹ Maria là người nữ được gìn giữ cho khỏi mắc tội tổ tông; Mẹ đã được Thiên Chúa Cha nghĩ đến trước và tuyển chọn làm Mẹ của Ðấng Cứu Thế. Qua việc trao ban một dung mạo con người cho Ðấng là Con Thiên Chúa, là "vinh quang của Thiên Chúa Cha", Ðức Nữ Ðồng Trinh, hơn mọi tạo vật khác, đã thấy chiếu sáng trên Mẹ dung mạo của Thiên Chúa Cha, Ðấng giàu ân sủng và lòng nhân từ.

Ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội là ơn ngoại thường và là đặc ân không thể diễn tả được. Nhờ ơn cao cả nầy, Mẹ Maria được gìn giữ hoàn toàn khỏi làm nô lệ cho sự dữ và được Thiên Chúa yêu thương đặc biệt; Mẹ loan báo trước trong đời sống Mẹ con đường sống của những kẻ được cứu chuộc, của Dân được Chúa Kitô cứu rỗi.

2. Ngày lễ đầy ý nghĩa kính Mẹ Maria được đặt trong khung cảnh của Mùa Vọng, thời gian của sự chuẩn bị đầy tỉnh thức và đầy tinh thần cầu nguyện để đón mừng Giáng Sinh. Nguyện xin Ðấng hơn ai hết đã biết đợi chờ Chúa ngự đến, hãy đồng hành với chúng ta và chỉ cho chúng ta biết phải làm sao để cuộc hành hương của chúng ta đến Ðêm Thánh Bêlem được trở nên sống động và hữu hiệu. Cùng với Mẹ, chúng ta hãy sống những tuần lễ Mùa Vọng nầy trong tinh thần cầu nguyện; và được ánh sao của Mẹ hướng dẫn, chúng ta hãy mau tiến bước trên con đường thiêng liêng đang hướng chúng ta đến việc cử hành Mầu Nhiệm Nhập Thể một cách sốt sắng nhất. Hơn nữa, Mùa Vọng nầy đưa chúng ta vào năm cuối cùng của công cuộc chuẩn bị cho Ðại Toàn Xá năm 2000. Ðây là một lý do thêm nữa để gia tăng cố gắng của chúng ta, ngõ hầu cuộc chờ đợi Ðấng Cứu Thế đến trở nên quảng đại hơn và tỉnh thức hơn.

3. Với việc cử hành Bí Tích Thánh Thể do tôi chủ sự trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, Ðại Hội Lần thứ 10 của Phong Trào Công Giáo Tiến Hành Italia vừa kết thúc. Ðại Hội nầy kỷ niệm 100 năm thành lập Phong Trào, và 30 năm thành lập quy chế, được canh tân sau Công Ðồng Vatican II. Như thói quen mọi năm, ngày hôm nay, những thành viên của Phong Trào Công Giáo Tiến Hành Italia lặp lại sự gắn bó của mình và đặt sự dấn thân Kitô của mình trong bàn tay của Ðức Nữ Ðồng Trinh, vừa trao phó cho Mẹ những dự án và những hoạt động tông đồ. Nguyện xin Mẹ rất thánh của Ðấng Cứu Thế luôn luôn bảo vệ hiệp hội lớn lao nầy trong giáo hội và làm cho công việc của Ðại Hội trong những ngày nầy về chủ đề: "Những chứng nhân của niềm hy vọng trong thành phố của con người", được mang lại nhiều thành quả. Nguyện xin Mẹ Maria luôn canh phòng cho thành Roma, với tình hiền mẫu của Mẹ. Theo thói quen hằng năm, chiều ngày 8/12/98, tôi đến quảng trường Tây Ban Nha, để dâng lên mẹ lời kính chúc truyền thống. Phần tôi, tôi cũng kết hiệp với cuộc hành hương nầy, một cuộc hành hương kết thành giây phút có ý nghĩa của lòng sùng kính Mẹ Maria nơi người dân Roma. Như thế, cùng chung với nhau, chúng ta hãy sống giai đoạn cuối cùng của cuộc hành hương thiêng liêng tiến đến Ðại Năm Thánh 2000.

Lạy Mẹ Maria, Nguời nữ đồng trinh Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin hãy đồng hành với chúng con và bảo vệ chúng con luôn mãi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page