Huấn Ðức của ÐTC
Giờ Kinh Truyền Tin
Trưa Chúa Nhật 6/12/98:
Chúa Nhật II Mùa Vọng

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 6/12/98: Chúa Nhật II Mùa Vọng.

Anh chị em rất thân mến,
1. Ngày 15 tháng 10/1998 vừa qua, thông điệp có tựa đề là Ðức Tin và Lý Trí (Fides et Ratio) đã được công bố. Thông điệp ngỏ lời với các giám mục của Giáo Hội Công Giáo và bàn về những chủ đề có liên hệ đặc biệt đến những ai quan tâm đến triết học và thần học. Nhưng những điểm nội dung chính cũng có liên quan đến tất cả mọi người. Vì thế, hôm nay và trong những Chúa Nhật kế tiếp, tôi sẽ trình bày vài điểm nội dung nổi bật nầy. Như mọi người biết, Thông Ðiệp bàn về những tương quan giữa Ðức Tin và Lý Trí. Nhưng nếu phân tích cho tận cùng, thì điểm chính muốn nói đến nơi đây là Sự Thật, mà thần học lẫn triết học đều được gọi phục vụ cho. Về phương diện nầy, cần nhấn mạnh là việc đi tìm sự thật là một đòi hỏi đặc biệt và không thể tránh né được của con người. Bắt đầu từ lúc xử dụng trí khôn, con người là một hữu thể biết đặt vấn đề. Chúng ta biết rõ những trẻ nhỏ thường đặt biết bao là câu hỏi tại sao, và nhiều khi là những câu hỏi nghiêm chỉnh và khó trả lời. Vài cầu hỏi phát sinh từ tính tò mò hay từ nhu cầu giải quyết những vấn đề cụ thể. Nhưng những câu hỏi sâu xa hơn, thì phát sinh từ sự kinh ngạc của con người trước mầu nhiệm về chính mình và về toàn thể tạo vật. Ðôi khi cũng có những câu hỏi phát sinh từ sự đau khổ. Nhưng luôn luôn những câu hỏi đó đều nói lên ý thức về những giới hạn của mình và về những cố gắng để vượt qua những giới hạn đó.

2. Chúng ta đang sống trong một thời mà trong đó được gia tăng một cách khác thường số lượng và tốc độ thông tin. Nguy hiểm là số lượng chóng mặt của biết bao tin tức về biết bao vấn đề, có thể bóp nghẹt những thắc mắc về những vấn đề hết sức quan trọng của cuộc sống. Ðó là những vấn đề như sau: "Tôi là ai? Tôi từ đâu đến và sẽ đi về đâu? Tại sao có sự dữ? Ðiều gì sẽ xảy ra sau cái chết?" (FR,1). Ðây là những vấn đề luôn luôn nằm ở trung tâm sự chú ý của Triết Học và Tôn Giáo. Mọi người đều biết lời kêu gọi:Hãy biết mình.

Thậy vậy, chính khi con người hăng say đi tìm và đi tìm đúng hướng câu trả lời cho những câu hỏi căn bản trên, thì con người mới cho thấy là mình khôn ngoan. Triết học, có nghĩa là "yêu mến sự khôn ngoan", ăn rễ trong sự đi tìm căn bản nầy. Về phần mình, Ðức Tin không sợ, nhưng đúng hơn cổ võ hoạt động của lý trí. Tôi đã viết nơi phần mở đầu của thông điệp như sau: Ðức Tin và Lý Trí là như đôi cánh mà nhờ đó tinh thần con người bay lên cho đến sự chiêm ngắm Chân Lý."

3. Anh chị em rất thân mến, Chúng ta hãy nhìn lên Mẹ Maria rất thánh, mẫu gương cao cả cho việc đi tìm Chân Lý. Là Mẹ của Ðấng là chính sự khôn ngoan, đời sống Mẹ là một cuộc hành hương đi qua giữa những câu hỏi hết sức quan trọng, mà qua đó lý trí của Mẹ được mở ra để đón nhận ánh sáng Ðức Tin. Xin Mẹ giúp chúng ta, để chúng ta đừng trốn chạy trước những câu hỏi quan trọng, hết sức thiết yếu cho cuộc đời mình.

Sau những lời trên, ÐTC đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi tín hữu hiện diện.


Back to Radio Veritas Asia Home Page