Huấn Ðức của ÐTC
giờ Kinh Truyền Tin
Trưa Chúa Nhật 29/11/98

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 29/11/98: Chúa Nhật I Mùa Vọng, Năm A. ÐTC nhắc đến năm thứ ba của Tam Niên chuẩn bị Năm Thánh 2000. Năm thứ ba nầy (1999) được dành cho Thiên Chúa Cha. Mở đầu bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật, ÐTC đã nói như sau:

1. Anh chị em thân mến, với Mùa Vọng bắt đầu, Giáo Hội bắt đầu Năm Phụng Vụ mới. Ðây là năm của Giáo Hội, được quy hướng về hai Mầu Nhiệm Nhập Thể và Cứu Chuộc, Giáng Sinh và Phục Sinh. Ðây là thời gian của Thiên Chúa, được trao ban cho con người, ngõ hầu những công việc và những ngày tháng được mở ra đón nhận Ðấng Hằng Hữu. Kể từ giây phút Thiên Chúa làm người và bước vào trong thời gian, những chu kỳ của năm tháng, của các thế kỷ và của những ngàn năm, đều nhận được ý nghĩa và định hướng của chúng: toàn thể vũ trụ, sau khi đã được tạo dựng và cứu chuộc bởi Thiên Chúa, đang tiến bước đến lúc viên mãn; và sự viên mãn nầy phần nào đã được thực hiện trước trong Mầu Nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô.

Tất cả những điều nầy là một chương trình của tình yêu thương, và như thế không được thực hiện một cách cứng ngắc do theo định mệnh, nhưng trong sự tự do, và như thế trong khung cảnh của một cuộc chiến bi thảm giữa thiện và ác. Mỗi một người đều được mời gọi đóng góp phần sẵn sàng của mình tuân theo ý định của Thiên Chúa, theo mẫu gương Mẹ Maria rất thánh, Ðấng đã đón nhận Ngôi Lời Nhập Thể và như thế trở thành bà Eâvà mới, Mẹ của nhân loại đã được cứu chuộc.

2. Mùa Vọng được bắt đầu với Chúa Nhật I Mùa Vọng, có mang lấy một ý nghĩa đặc biệt, bởi vì đây là Năm Cuối Cùng của Ngàn Năm Thứ Hai. Cái nhìn của những người Kitô và của tất cả mọi người được thu hút bởi Năm Toàn Xá đang gần kề, Năm cử hành hai ngàn năm biến cố Nhập Thể của Con Thiên Chúa.

Năm 1999 kết thúc tam niên chuẩn bị liền ngay cho biến cố lịch sử và thiêng liêng nầy: sau Năm dành cho Chúa Giêsu Kitô và năm dành cho Chúa Thánh Thần, thì năm 1999 nầy dành cho Thiên Chúa Cha. Tôi mời gọi tất cả hãy thực hiện một cuộc hành hương nội tâm tiến về Nhà Cha trên trời, Ðấng giàu lòng nhân từ; đây là một cuộc hành hương để hoán cải trong đức bác ái, trong sự chia sẻ với những anh chị em nghèo cùng nhất và trong sự đối thoại với anh chị em.

3. Trong khung cảnh nầy, việc tổ chức "Chiến Dịch Ðại Phúc" mà tôi đã khai mạc để giúp cho các tín hữu tại Roma canh tân đức tin chuẩn bị mừng Năm Thánh cũng như để rao giảng Chúa Kitô cho mọi người dân thành Roma nầy trong chính môi trường họ sinh sống, hoạt động, học hỏi, làm việc hay chịu đau khổ.

Tôi khuyến khích những anh chị em tình nguyện truyền giáo đã dấn thân đi thăm các gia đình, hãy củng cố hình thức quan trọng nầy để rao giảng phúc âm, và đồng thời tôi mời gọi các nhà truyền giáo nầy cũng như mời gọi mỗi người Kitô đang làm việc - nguời lao động, kẻ dạy học, các chuyên viên, các nghệ sĩ, những nhà buôn bán - (tôi mời gọi mỗi người Kitô đang làm việc) hãy trở thành những kẻ chủ động tích cực của chiến dịch Ðại Phúc, trong chính môi trường hoạt động của họ.

Ðể hỗ trợ cho giai đoạn mới nầy của Chiến Dịch Ðại Phúc, tôi đã viết cho toàn thể giáo phận Roma một bức thơ nói về Tin Mừng của Lao Ðộng; Bức Thơ nầy sẽ được công bố vào ngày lễ Mẹ Vô Nhiễm, mùng 8 tháng 12/1998 nầy. Bức Thơ nầy muốn là dấu chỉ cho niềm hy vọng, và là một lời mời gọi cộng tác giữa tất cả những ai đang hoạt động trong những lãnh vực khác nhau hoặc những ai buồn thay đang bị thất nghiệp và đang cố gắng tìm công ăn việc làm.

Chúng ta hãy cầu xin Mẹ Maria, Ðức Nữ Ðồng Trinh luôn trung thành, xin mẹ giúp chúng ta sống Mùa Vọng cách tốt đẹp. Ước chi khi Chúa ngự đến, ngài không gặp chúng ta sống đóng kín trong sự lảnh đạm hay trong sự kiêu ngạo, nhưng gặp thấy chúng ta tỉnh thức đợi chờ và hoạt động hữu hiệu thực hiện tình yêu thương.

Sau những lời trên, ÐTC đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện và ban Phép Lành cho họ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page