ÐTC tiếp chung
các Giám Mục Áo Quốc
đến Roma viếng thăm Tòa Thánh

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp chung các Giám Mục Áo Quốc đến Roma viếng thăm Tòa Thánh (Ad Limina).

Vatican - 20.11.98 - Chuyến viếng thăm Tòa Thánh của các giám mục Áo Quốc, do Ðức Hồng Y Christoph Schoenborn, Tổng Giám Mục Viena, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục, hướng dẫn, đã kết thúc sáng thứ Sáu, 20/11/98, với thánh lễ đồng tế với ÐTC trong nhà nguyện riêng của ngài, và sau đó, có buổi tiếp kiến chung ÐTC dành cho các giám mục Áo Quốc.

Trong diễn văn dài được trao cho mỗi vị (thay vì đọc), ÐTC nhắc lại chuyến viếng thăm mục vụ của ngài tại Áo Quốc đầu tháng Sáu 1998 vừa qua. Trong chuyến viếng thăm này, ngài đã nói về sự khẩn cấp cổ võ một cuộc canh tân thiêng liêng của Giáo Hội Công Giáo tại Áo Quốc. Ngài còn nhắc lại trong buổi tiếp kiến hôm thứ Sáu 20/11/98 vừa qua và nhấn mạnh đến việc đối thoại trong chính nội bộ Giáo Hội và nêu lên mấy nguy hiểm khác có thể làm cho việc đối thoại không đi đến kết quả nào cả. Trong chuyến viếng thăm, ÐTC đã quả quyết rằng chính đức tin sống động được Giáo Hội thông truyền là nền tảng của việc đối thoại giữa các phe trong cuộc. ÐTC cũng nhắc đến "việc hiệp thông" như là điều kiện và cũng là thành quả của việc đối thoại. ÐTC nói rõ ràng rằng: việc đối thoại phải diễn ra trong hiệp thông của Giáo Hội. Về vấn đề "cập nhật", được Công Ðồng nhắc đến nhiều lần, ÐTC minh xác rằng: việc cập nhật này hoàn toàn không ở tại việc thích nghi chân lý cứu rỗi với thời trang, cũng không hệ tại việc thiêng liêng hóa Giáo Hội một cách ngây thơ, vừa làm lu mờ dần dần mầu nhiệm Ðức Tin không thể diễn tả được. Ðàng khác, một Giáo Hội được quan niệm hoàn toàn như một cộng đồng nhân loại (nhân loại hóa giáo hội), sẽ không thể tìm ra những câu trả lời tương xứng cho ước vọng của con người hướng đến một sự hiệp thông có khả năng nâng đỡ và đem lại ý nghĩa cho đời sống.

Sau đó, ÐTC đề cập đến "vấn đề Thiên Chúa", mộât vấn đề nghiêm chỉnh hơn, mà các giám mục Áo Quốc phải quan tâm. Ngày nay nguời ta thường đáp lại vấn đề này bằng thuyết vô thần trá hình hoặc bằng sự lãnh đạm công khai; đây là những thái độ mà người ta xử dụng để che giấu ước muốn xây dựng sự bình thản và sự hiệp thông con người, mà không cần gì đến Thiên Chúa. ÐTC nói cách mạnh mẽ rằng: "Khốn thay, nếu Giáo Hội quá dấn thân vào những vấn đề trần thế, đến nỗi không tìm ra thì giờ để lo đến những đề tài liên hệ đến điều vĩnh cửu! Ngày này rất cần cổ võ một cuộc canh tân của chiều kích thiêng liêng của Giáo Hội."

ÐTC nhắc đến hai lo lắng trầm trọng hiện nay: việc tham dự thưa thớt của các tín hữu vào thánh lễ trong các ngày lễ buộc và việc thiếu các ơn kêu gọi. Ngài ca ngợi những cố gắng của các linh mục và khuyên khích giáo dân đối thoại dễ dàng và tôn kính với các vị chủ chăn của mình, bằng việc không coi các ngài như là một kiểu mẫu lỗi thời "của một cơ cấu Giáo Hội: cơ cấu mà theo ý kiến của người này, người kia, có thể không cần đến thừa tác vụ linh mục nữa". ÐTC xác nhận: Dù vậy, những dấu hiệu của rạng đông cứu rỗi nhiều hơn là những dữ kiện đến từ những khuynh hướng tiêu cực. Hài lòng về sự chú ý nhiều của người dân đến Kinh Thánh, ÐTC nhấn mạnh rằng: Tiếc thay không thiếu những giải thích và những hiểu sai lầm; có một số quan niệm về Giáo Hội không phù hợp với bản văn Thánh Kinh và Thánh Truyền của Giáo Hội, hiện được phổ biến nơi dân chúng. ÐTC nói: "Nguời ta tuyên truyền nơi một số tín hữu lời yêu cầu "dân chủ hóa" Giáo Hội. Những tiếng nói này, ngoài biên giới của Áo Quốc, cũng đã lan tràn trong cả Xứ Sở của các Ðức Cha. Cũng trong lúc đó, việc giải thích đích thực của Lời Chúa và việc rao giảng giáo lý của Giáo Hội nhiều lúc đã nhường chỗ cho thuyết đa hình thức sai lầm; trong thuyết đa hình thức sai lầm này người ta nghĩ: có thể cá biệt hóa chân lý mạc khải qua ống kính và theo kiểu cách con người... ÐTC nhấn mạnh một lần nữa rằng: Chân lý không phải là sản phẩm của Giáo hội do từ hạ tầng, nhưng là một ơn ban do từ trên cao, từ Thiên Chúa". Sau cùng, ÐTC chia sẻ sự hài lòng với các giám mục Áo Quốc về tất cả những gì đang thực hiện về nền văn hóa sự sống. Ngài tái xác nhận một số điểm sau đây: Hôn nhân được cất nhắc lên bậc Bí Tích luôn luôn là bất khả li, do thánh ý Thiên Chúa - Phẩm giá mỗi một con người là bất khả xâm phạm từ lúc thụ thai trong lòng mẹ cho đến cái chết tự nhiên, do Chúa muốn - Giáo Hội Công Giáo đã không lãnh nhận bởi Chúa quyền phong chức linh mục cho phụ nữ. Và sau cùng, ÐTC kết thúc bài diện văn dài bằng những lời rất đáng suy tư sau đây: "Có lẽ là dấu hiệu tốt, nếu trong Ðất Nước của các Ðức Cha người ta nghĩ đến việc thảo luận ít hơn về Giáo Hội và dành thì giờ để suy từ nhiều hơn về Giáo Hội".


Back to Radio Veritas Asia Home Page