ÐTC tiếp giới điện ảnh

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp giới điện ảnh.

Vatican - 19.11.98- Sáng thứ Năm, 19/11/98, ÐTC tiếp các vị tham dự Hội Nghị Quốc Tế học hỏi về "tuần lễ nghệï thuật", do Hội Ðồng Tòa Thánh phụ trách Văn Hóa và Hội Ðồng Tòa Thánh về Truyền Thông Xã Hội, hội đồng tổ chức, với sự cộng tác của Hãng Ðiện Ảnh quốc gia Ý.

Trong diễn văn đọc cho các vị tham dự (gồm các nhà sản xuất phim ảnh, các tài tử, các nhà bình luận phim và các chuyên viên truyền thông xã hội) ÐTC nói lên những bình luận rất tích cực của ngài về điện ảnh; nếu được quan niệm, được sản xuất và phổ biến một cách đứng đắn, tốt lành, thì điện ảnh có thể góp phần vào việc phát sinh một nền nhân bản đích thực. Ngài nói: "Ðiện ảnh là bức gương của linh hồn con người, của sự tìm kiếm - ý thức ít hay nhiều - Thiên Chúa. Vì thế Giáo Hội rất lưu ý đến lãnh vực này của tính cách sáng tác tài tình của con người thời nay.

Nhắc lại cuộc gặp gỡ năm nay được dành cho mối liên quan nối kết điện ảnh với việc bênh vực phẩm giá con người và giá trị sự sống, ÐTC tuyên bố rằng: trong chuơng trình văn hóa mà Giáo Hội đang tìm hiểu sâu xa, vào lúc tiến vào Ngàn Năm thứ ba, không thể thiếu sự đóng góp của hình thức biểu lộ này, tức ngành diện ảnh. Ðể có một ý thức về sự kiện này, chỉ cần nghĩ đến tất cả những gì điện ảnh có thể ảnh hưởng "tích cực hoặc tiêu cực" trên dư luận quần chúng và trên luơng tâm con người, nhất là giới trẻ. Vì thế màn ảnh tạo nên một dụng cụ quyến rũ để thông truyền sứ điệp liên lỉ của sự sống và để tả lại những việc kỳ diệu khác thường. Hay còn hơn nữa có thể trở nên tiếng nói mạnh mẽ và hiệu nghiệm để lên án những tàn bạo, bằng cách nhớ lại quá khứ, ý thức về hiện tại và tìm kiếm về tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng tất cả những cái tích cực chỉ xẩy đến với điều kiện này là kỹ thuật điện ảnh không nô lệ hóa con người và đời sống, không trở nên mục tiêu cho chính mình, nhưng biết tiếp xúc với thực tại và các giá trị tích cực, và không trở nên phương tiện của trụy lạc nhưng biết thăng tiến.

ÐTC kết thúc bằng những lời nhắn nhủ sau đây: "Ðiện ảnh không thể biểu lộ mình đầy đủ, nếu không tham chiếu luôn luôn và rõ ràng đến các giá trị luân lý và đến các mục tiêu đích thật của nó."


Back to Radio Veritas Asia Home Page