ÐTC tiếp
các vị tham dự Khóa Họp khoáng đại
của Hội Ðồng Tòa Thánh Ðồng Tâm (Cor Unum)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp các vị tham dự Khóa Họp khoáng đại của Hội Ðồng Tòa Thánh Ðồng Tâm (Cor Unum).

Vatican - 12.11.98 - Sáng thứ Năm, ngày 12 tháng 11/1998, ÐTC tiếp các vị tham dự Khóa Họp khoáng đại của Hội Ðồng Tòa Thánh "Cor Unum", cơ quan từ gần 30 năm nay chịu trách nhiệm và phối hợp các hoạt động bác ái của ÐTC. Tham dự khóa khoáng đại lần này, ngoài các vị Hồng Y và Giám Mục đến từ các miền khác nhau trên thế giới, còn có các vị trách nhiệm về các tổ chức quan trọng quốc tế về cứu trợ, trong đó có Cơ Quan Cứu Trợ Công Giáo (Catholic Relief Service) của Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ, Tổ Chức "Nắm Tay Nhau" (Manos Unidas) của Giáo Hội Công Giáo Tây Ban Nha, và Tổ Chúc Từ Thiện Caritas của các quốc gia.

Với tất cả các vị tham dự, ÐTC bày tỏ sự hài lòng về những sáng kiến của Hội Ðồng, được đưa ra cho năm 1999, năm của Tình Bác Ái, thể theo ý muốn của ÐTC. ÐTC đã nói với các tham dự viên như sau: "Công việc của anh chị em được ghi vào trong con đường của việc tái rao giảng Tin Mừng, do Giáo Hội muốn trong Ngàn Năm mới, một việc rao giảng Tin Mừng đòi hỏi liên kết công việc làm cụ thể với lời nói, chứng tá đời sống với việc rao giảng".

ÐTC nhắc lại rằng: "Tình yêu Thiên Chúa đi qua thực tại con người, cả trong những khía cạnh phức tạp và gay go nhất". Do đó đây là ý nghĩa và mục đích của sứ vụ mà Giáo Hội thi hành từ lâu và luôn luôn, để giúp đỡõ các người cùng cực.

ÐTC nhấn mạnh thêm rằng: "Từ bao đời, tâm hồn con người tự đặt ra những vấn nạn về những vấn đề lớn lao, thí dụ như mầu nhiệm về đức công bình của Thiên Chúa trước vấn đề sự dữ và đau khổ. Ðối với những ai nhìn vào tha nhân với tình yêu thương, sự khốn cực hiện diện trong thế gian là lý do để lo lắng sâu xa và, nhiều lúc, sự đau khổ bất công của nhiều người có thể gây nên sự hồ nghi về lòng nhân hậu và về sự quan phòng của Thiên Chúa". Nhưng đứng trước những tình hình như vậy, chúng ta không thể lãnh đạm; trái lại Năm Ðại Toàn Xá sắp đến phải trở nên cơ hội thuận tiện để gia tăng lòng quảng đại của chúng ta đối với tất cả những ai gặp khó khăn. Ðây là chặng đường phải đi qua, theo gương của Chúa Kitô, Ðấng đồng hóa mình với những ai đói khát, những ai bệnh tật và bị giam trong tù. Hiện diện trong thế giới của sự túng cực và của sự đau khổ, các tín hữu Kitô muốn đem đến cho con người ngày nay những dấu hiệu hùng hồn của tình thương của Thiên Chúa Cha. Và Giáo Hội cảm thấy mình được trở nên sứ giả của việc loan báo ơn thánh và lòng thương xót, được Thiên Chúa Cha trao ban trong Chúa Kitô."


Back to Radio Veritas Asia Home Page