ÐTC gửi sứ điệp
cho Khóa họp khoáng đại họp ngoại lệ
của Hội Ðồng Giám Mục Ý

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

THỜI SỰ: ÐTC gửi sứ điệp cho Khóa họp khoáng đại họp ngoại lệ của Hội Ðồng Giám Mục Ý.

Khóa họp khoáng đại ngoại lệ của Hội Ðồng Giám Mục Ý đã được khai mạc chiều thứ Hai vừa qua, mùng 9 tháng 11/1998, tại Collevalenza (tỉnh Perugia) miền trung nước Ý, với bài diễn văn khai mạc của Ðức Hồng Y Camillo Ruini, chủ tịch Hội Ðồng, đọc trước khoảng 300 vị chủ chăn của Giáo Hội Công Giáo tại Ý.

Trước đó, Ðức Hồng Y Chủ Tịch đọc sứ điệp của ÐTC gửi cho các vị tham dự Khóa Họp khoáng đại. Vì không thể đích thân hiện diện được, nên ÐTC gửi sứ điệp cho các vị tham dự, trong đó ngài nhấn mạnh đến một số vấn đề được thảo luận cách riêng trong Khóa ngoại lệ này như: vấn đề giáo dục giới trẻ, vấn đề gia đình, vấn đề trường Công Giáo.

Theo cuộc thăm dò dân ý do nhật báo Tương Lai (Avvenire) số ra ngày 10.11.98, thực hiện , có tới 77% thanh niên Ý tin Thiên Chúa; nhưng việc sống đức tin còn quá thấp: chỉ có 22% dự thánh lễ các ngày Chúa Nhật. Vì thế, về vấn đề giáo dục giới trẻ, ÐTC viết: "Việc giáo dục thanh niên về đức tin là đề tài chính của Khóa Họp lần này. Ðề tài này được đặt trong khung cảnh của việc chuẩn bị Ngày thế giới Thanh Niên, được tổ chức tại Roma vào năm 2000. Mục tiêu nền tảng của Năm Ðại Toàn Xá là củng cố và đẩy mạnh thêm việc rao giảng Tin Mừng và việc minh chứng đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô, Ðấng Cứu Thế duy nhất của nhân loại trong Ngàn Năm mới. Sứ vụ này được trao phó cách riêng cho giới trẻ, là những kẻ có trách nhiệm tạo nên bộ mặt Kitô mới cho nền văn minh tương lai". Thành lập Ngày thế giới Thanh Niên, ÐTC nhìn xa thấy rộng và ngài vẫn thường nói với giới trẻ rằng: "Các con là tương lai Quốc Gia, tương lai Giáo Hội, tương lai Thế Giới". Thực vậy, giới trẻ ngày nay sẽ là những người lãnh đạo Quốc Gia, Giáo Hội và Thế Giới ngày mai. Xã hội lành mạnh, thế giới bình an và tiến bộ trên con đường đạo đức, luân lý, tất cả đều nhờ vào việc huấn luyện giới trẻ.

Nhắc đến Thông Ðiệp "Fides et Ratio" (về mối liên quan giữa Ðức Tin và Lý Trí) vừa mới được ban hành, ÐTC nói: Văn kiện này giúp đào sâu mối liên quan giữa mạc khải của Thiên Chúa và trí tuệ con người. Do các mối quan hệ này, chương trình văn hóa của Giáo Hội tại Ý và những sáng kiến của các phương tiện truyền thông xã hội có thể lãnh nhận được một đà thúc đẩy cho việc phát triển, và nhất là giúp cho giới trẻ có một lối thoát ra khỏi môi trường quá nhỏ hẹp của sự chủ quan, bằng việc tìm ra một chân trời chung và mới về Chân Lý và về các giá trị, để cùng chia sẻ và cùng hoạt động.

Vấn đề thứ hai cũng rất quan trọng và gây nhiều lo lắng cho chính ÐTC và các vị chủ chăn không riêng tại Ý, nhưng trên cả thế giới là vấn đề gia đình. ÐTC viết: "Tôi nghĩ cách riêng đến gia đình, được thiết lập trên Hôn Nhân, ngày nay tạo nên gia tài quí giá và quan trọng hơn cả, mà Nước Ý đang được hưởng nhờ; nhưng tiếc thay, cho tới lúc này gia đình ít được giúp đỡ vì sự yếu ớt của đường lối chính trị về gia đình; hơn nữa gia đình còn bị nhiều tấn công bằng nhiều cách: trên bình diện văn hóa, chính trị, luật pháp và hành chánh".

Liên hệ mật thiết với vấn đề gia đình là vấn đề bảo vệ sự sống, từ lúc thụ thai trong lòng mẹ cho tới cái chết tự nhiên. Biết bao lần ÐTC lên tiếng chống lại việc hợp thức hóa phá thai và việc làm cho chết êm dịu, tại Ý cũng như tại các nước khác trên thế giới. Ngày mồng Một tháng 8/1996 cách đây hai năm, lúc Quốc Hội Ba Lan, gồm đa số dân biểu cựu cộng sản, bỏ phiếu chấp thuận việc hợp thức hóa phá thai, tại Castelgandolfo, ÐTC đã lên tiếng cảnh cáo: "Một quốc gia sát hại trẻ em, con cái của mình, là một quốc gia không có tương lai". Những lời này không phải chỉ áp dụng cho Ba Lan, mà cho tất cả các quốc gia trên thế giới hợp thức hóa việc phá thai. Về vấn đề này, ÐTC nhìn xa thấy rộng. Ngài xác tín rằng: Muốn cải tổ xã hội, cần phải bắt đầu từ gia đình.

Ngoài những diễn văn và những văn kiện về gia đình, ÐTC còn lập Hội Ðồng Tòa Thánh phụ trách Hôn Nhân và Gia Ðình, rồi Viện Cao Học về Hôn Nhân và Gia Ðình, trực thuộc vào Ðại Học Lateran, chuyên lo việc huấn luyện các nhân viên mục vụ Gia Ðình và Hôn Nhân; ÐTC còn lập Ngày thế giới Gia Ðình, để giúp mọi người ý thức về sự quan trọng của gia đình, nền tảng xã hội. Vấn đề quan trọng khác được đề cập đến trong sứ điệp là vấn đề trường học Công Giáo: một vấn đề được tranh luận nhiều tại Ý trong lúc này. ÐTC viết như sau: "Tôi nghĩ tới trường Công Giáo. Trường Công Giáo phải tái khám phá những mục tiêu cao cả và vai trò quan trọng giáo dục của mình, trong tự do hoàn toàn và trong sự bình đẳng, như tại các quốc gia Châu Âu khác". Từ nhiều năm, trường Công Giáo tranh đấu để được quyền bình đăûng và sự giúp đỡ tài chánh, để có thể chu toàn sứ mệnh giáo dục và để đáp lại những đòi hỏi chính đáng của các cha mẹ muốn một nền giáo dục đạo đức và chắc chắn cho con cái mình. Vì thiếu tài chánh và nhân sự, nhiều trường Công Giáo bị bắt buộc phải đóng cửa. Tại Ý cũng như tại nhiều quốc gia thế giới, trường Công Giáo có một truyền thống lâu đời và có công lớn lao trong việc huấn luyện các những công dân tốt lành và cả các vị lãnh đạo quốc gia nữa. Nắm giữ độc quyền giáo dục giới trẻ và nhồi sọ họ bằng những ý thức hệ chính trị đảng phái... là một vi phạm trầm trọng về tự do của con người, của gia đình. Quyền giáo dục con cái trước hết là quyền của cha mẹ và là một quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm. Gia đình có trước và là nền tảng của Xã Hội, của Quốc Gia.

Trong phần kết thúc sứ điệp, ÐTC khuyên các Giám Mục Ý hãy can đảm đối phó với các vấn đề khó khăn trước mắt, đừng khước từ sứ mệnh đã được trao phó cho, đừng nhường bước trước những "thời trang" chóng qua; nhưng hãy cương quyết bác bỏ chính sách sai lầm muốn tách biệt giữa đức tin, văn hóa và đời sống cá nhân và xã hội. Hành động trong hiệp thông với nhau, với tất cả các Giáo Hội địa phương và tiến đi trong tình yêu thương và tín nhiệm, "chúng ta sẽ giúp nước Ý khỏi lạc mất linh hồn tôn giáo sâu xa và làm cho gia tài lớn lao về đức tin và văn hóa, cũng là gia tài quí giá cho Châu Âu và cho thế giới, đem lại nhiều nhiều hoa trái tốt lành".


Back to Radio Veritas Asia Home Page