Vai trò của
Giáo Hội Công Giáo
trong tiến trình hòa bình
tại Colombia

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vai trò của Giáo Hội Công Giáo trong tiến trình hòa bình tại Colombia.

Giáo Hội Công Giáo tại Colombia đang đóng một vai trò quan trọng trong tiến trình hòa bình tại đây.

Với gần 28 ngàn vụ mưu sát diễn ra trong năm vừa qua, Colombia được xem là quốc gia có nhiều bạo động nhứt tại Châu Mỹ Latinh. Nhưng từ vài thập niên qua, qua trung gian và với sự yểm trợ của Giáo Hội Công Giáo, các lực lượng du kích đã chấp nhận ngồi vào bàn thương thuyết với chính phủ.

Hiện nay tại Colombia có hai lực lượng du kích chính: một là phong trào được mệnh danh "các lực lượng cách mạng võ trang", hai là "quân đội giải phóng quốc gia". Phong trào "các lực lượng cách mạng võ trang" qui tụ được khoảng 12 ngàn du kích quân và tổ chức "quân đội giải phóng quốc gia" có khoảng 5,000 quân. Các cuộc đụng độ giữa hai lực lượng du kích này với quân đội chính phủ và các nhóm bán quân sự tại Colombia xảy ra như cơm bữa. Cả hai tổ chức du kích này nói rằng họ đang kiểm soát từ 40 đến 50 phần trăm lãnh thổ và hơn một nửa trong tổng số 1,100 thị xã trên toàn quốc.

Tuy con đường dẫn đến hòa bình xem ra rất khó khăn, các tổ chức phiến quân và chính phủ đều tỏ thiện chí muốn ngồi vào bàn thương thuyết. Tháng 7/1998 vừa qua, dưới sự bảo trợ của Hội Ðồng Giám Mục Ðức và với sự có mặt của đại diện Hội Ðồng Giám Mục Colombia, Tổ chức "quân đội giải phóng quốc gia" đã chấp thuận đến Ðức để thương nghị với chính phủ Colombia và đại diện của một số tổ chức dân sự. Cuộc gặp gỡ đã được kết thúc với thỏa ước Mayence theo đó các phe tranh chấp cam kết sẽ tìm mọi phương thế để đạt được hòa bình.

Không đầy ba tháng sau thỏa ước Mayence, dưới sự bảo trợ của Hội Ðồng Giám Mục Colombia, đại diện của tổ chức "quân đội giải phóng quốc gia" tiếp tục cuộc thương thảo với đại diện chính phủ và các tổ chức của xã hội dân sự. Tham dự vào cuộc gặp gỡ này có đại sứ Tây Ban Nha, ông Pico Coana và một đại diện của Hồng Thập Tự quốc tế và dĩ nhiên, đại diện của Hội Ðồng Giám Mục Colombia. Ngoài ra có một sự kiện đáng chú ý là chính phủ cũng đã cho trực thăng chở thẳng từ khám đường đến bàn hội nghị hai lãnh tụ của tổ chức quân đội giải phóng quốc gia.

Một sự kiện tích cực đáng chú ý khác là hai ngày trước khi diễn ra cuộc gặp gỡ, tổng thống Pastrana đã tuyên bố nhìn nhận qui chế chính trị của tổ chức quân đội giải phóng quốc gia.

Trên đây là tiến trình hòa bình giữa chính phủ và tổ chức quân đội giải phóng quốc gia. Về phía phong trào "các lực lượng cách mạng võ trang", qua trung gian và dưới sự bảo trợ của Hội Ðồng Giám Mục Colombia, một cuộc gặp gỡ giữa chính phủ và phong trào này cũng sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 11/1998 tới đây. Ðể bảo đảm an toàn cho các thương thuyết gia của hai phía và đặt nền móng cho các cuộc hòa đàm trong tương lai, chính phủ có thể sẽ chấp nhận đề nghị "phi quân sự hóa" năm thị xã thuộc tỉnh Caqueta bao gồm một diện tích là 42 ngàn cây số vuông, đồng thời tiên liệu việc rút quân ra khỏi những thị xã này. Tuy nhiên, chính phủ vẫn giữ nguyên lập trường theo đó các thị xã này tiếp tục duy trì chính quyền địa phương và cảnh sát.

Tiến trình hòa bình tại Colombia tuy mong manh, nhưng việc các tổ chức du kích chấp thuận ngồi vào bàn thương thuyết đã là một yếu tố tích cực có thể mở ra một tương lai sáng sủa hơn cho quốc gia vốn bị xem là có nhiều bạo động nhứt tại Nam Mỹ này.


Back to Radio Veritas Asia Home Page