ÐTC tiếp
Tân Ðại Sứ Pháp
trình thư ủy nhiệm

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp Tân Ðại Sứ Pháp trình thư ủy nhiệm.

Vatican - 24.10.98 - Lúc 11 giờ sáng thứ Bẩy 24/10/98, trong Ðền Vatican, ÐTC tiếp ông Jean Gueguinou, Tân Ðại Sứ Pháp, trình thư ủy nhiệm. Tân Ðại Sứ sinh năm 1941, vào ngành Ngoại Giao năm 1967, sau khi tốt nghiệp tại Trường Chính Trị Học. Ông đã giữ nhiều chức vụ tại Bộ Ngoại Giao và Bộ Quốc Phòng. Sau đó được bổ nhiệm làm Tổng Lãnh Sự Pháp tại Giêrusalem. Từ năm 1990 đến 1993, Ông giữ chức vụ Ðại Sứ Pháp tại Cộng Hòa Tchèque. Năm 1993, được cử làm Ðại Sứ tại Anh Quốc. Mới đây Tổng Thống Pháp, ông Jacques Chirac , bổ nhiệm Ông làm Ðại Sứ cạnh Tòa Thánh.

Trong diễn văn chào mừng Tân Ðại Sứ, ÐTC đề cập đến mấy vấn đề sau đây: Tính cách thế tục của Nhà Nước (laicité), quyền thiêng liêng của gia đình và trường Công Giáo. Về tính cách thế tục của Nhà Nước, ÐTC xác nhận rằng: một sự phân cách được hiểu đúng nghĩa giữa Giáo Hội và Nhà Nước, đưa đến việc tôn trọng đời sống tôn giáo và những biểu hiệu sâu xa nhất của tôn giáo cũng như đưa đến sự quan tâm đến đường hướng và tư tưởng tôn giáo.

Về gia đình, ÐTC nhắc lại sự cần thiết này là các vị trách nhiệm hãy biết tạo nên những điều kiện phù hợp với bản chất và qui chế pháp lý riêng của gia đình ; biết tạo nên những điều kiện cần thiết cho tính cách ổn định , và sự củng cố giây liên kết vợ chồng và cho việc đón nhận hồng ân sự sống.

Về lãnh vực giáo dục, ÐTC ước mong rằng thời giờ dành cho việc dạy tôn giáo trong các trường được bảo tồn, mà không để thiệt hại cho giới trẻ và các gia đình lựa chọn nền giáo dục Công Giáo. Nhắc lại truyền thống tốt lành của Nước Pháp như một quốc gia hiếu khách, ÐTC nài xin các quốc gia giầu có hơn "đón nhận , với sự hiểu biết, với tình nhân đạo , với sự lo lắng và trong tinh thần của tình liên đới, trước những tình hình nhiều khi bi đát, (đón nhận) những người bị cưởng ép đi tìm nơi trú ngụ trong một xứ sở khác ". Một ước mong khác được ÐTC nhấn mạnh là "Nhà Cầm Quyền Pháp , trong sự hiệp nhất chặt chẽ với các quốc gia khác của Lục Ðịa và với Cộng Ðồng quốc tế , tiếp tục gia tăng những nỗ lực để tất cả các phương tiện hợp pháp và hòa bình được huy động để giải quyết cách lâu dài những tranh chấp vũ trang tại các nơi khác nhau, bởi vì "Không một Quốc gia nào có thể lãnh đạm đối với đời sống các dân tộc bị xúc phạm trong phẩm giá quốc gia của họ và bị cưỡng ép trốn tránh khỏi quê hương của mình ". Sau cùng, ÐTC vui mừng với Nước Pháp và các quốc gia khác về quyết định loại trừ các loại mìn giết người và về dấn thân nhằm đối phó với những cơn khủng hoảng trầm trọng về kinh tế và xã hội, cách riêng vấn đề thất nghiệp, đồng thời ngài cổ võ đi đến một tình liên đới sâu rộng hơn và một tâm hồn cởi mở để đáp lại những cảnh nghèo khổ của con người".


Back to Radio Veritas Asia Home Page