ÐTC tiếp chung
các Giám Mục Hoa Kỳ
đến Roma "Ad Limina"

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp chung các Giám Mục Hoa Kỳ đến Roma "Ad Limina".

Vatican - 24.10.98 - Chuyến viếng thăm Tòa Thánh sau cùng của các Giám Mục Hoa Kỳ thuộc các giáo phận Boston và Hartford, đã được kết thúc sáng thứ Bẩy 24/10/98 bằng thánh lễ đồng tế với ÐTC và sau đó, bằng buổi tiếp kiến chung.

Trong diễn văn trao cho các vị chủ chăn Giáo Hội Hoa Kỳ, ÐTC nhấn mạnh đến việc suy tư sâu xa về những dấu hiệu của một cơn khủng thiêng liêng mới, bằng việc đề cao giá trị sự sống, bởi vì không một môi trường nào có sự tương phản gay go như vậy giữa cái nhìn Phúc Âm và cái nhìn của nền văn hóa hiện đại, bằng trong sự tranh chấp bi đát giữa nền văn hóa sự chết và nền văn hóa sự sống. ÐTC cũng nhắc lại quyền căn bản về sự sống của bào thai và sự chống đối việc làm cho chết êm dịu và việc tự sát được giúp đỡ. Dù bày tỏ sự lo lắng của ngài trước các giám mục Hoa Kỳ, ÐTC nhấn mạnh đến chứng tá can đảm của biết bao người Công Giáo Hoa Kỳ, trong đó có rất nhiều thanh niên nam, nữ, trong phục vụ Tin Mừng của sự sống. Ước gì chứng tá này trở nên dấu hiệu chắc chắn của hy vọng cho tương lai.

Nhắc đến Thông Ðiệp "Fides et Ratio" (mối liên quan giữa đức tin và lý trí) ÐTC đề cập dến vấn đề tìm kiếm Chân Lý. Ngài nói: "Trong thế giới hiện đại, thiếu sự tín nhiệm vào Chân Lý tuyệt đối và đồng thời gia tăng khuynh hướng tự thỏa mãn về những chân lý nửa chừng và tạm bợ". Trong bối cảnh này, đức tin liều nhường bước cho thuyết chủ tín (Fidéisme)". Ngoài các bổn phận trực tiếp về mục vụ , ÐTC khuyên các giám mục đối thoại với nền văn hóa hiện đại, "bằng việc mở rộng chân trời Thừa tác vụ của các Ðức Cha, để đáp lại sự đói khát sâu xa và của mọi người về Chân Lý, vì chân lý vốn sẵn có trong tâm hồn con người". Sau khi cảm ơn các Giám Mục về "sự hiệp thông thiêng liêng, về tình liên đới và về sự ủng hộ biểu lộ trong 20 năm của Triều Giáo Hoàng", ÐTC kết thúc sứ điệp bằng việc nài xin củng cố sự hiệp nhất, tình yêu thương, việc hòa giải và sự năng đỡ nhau trong chân lý đức tin giữa các người Công Giáo Hoa Kỳ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page