Bế mạc
cuôïc gặp gỡ giới trẻ Mỹ Châu
tại Santiago bên Chilê

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Bế mạc cuôïc gặp gỡ giới trẻ Mỹ Châu tại Santiago bên Chilê.

Santiago de Chile - 12.10.98 - Cuộc gặp gỡ giới trẻ Châu Mỹ trong 5 ngày đã kết thúc bằng buổi canh thức chiều thứ Bẩy 10/10/98 và Thánh Lễ trọng thể tại Santiago de Chile, dưới quyền chủ tọa của Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, Ðặc Sứ của ÐTC.

Trong buổi lễ kết thúc, 500 ngàn thanh niên nam nữ đã được nghe sứ điệp của ÐTC gửi cho họ trong dịp này. Ngài nói: "Cả Cha nữa, Cha vui mừng biết bao được đến với các con tại Santiago de Chile". Với lời này, ÐTC nói lên niềm vui và đồng thời nỗi buồn của ngài, vì không thể đích thân đến với giới trẻ.

Với 500 ngàn thanh niên nam nữ lắng nghe sứ điệp được ghi băng, ÐTC lặp lại lời mời gọi của ngài "Các con hãy trở nên những chủ chốt của lịch sử của Ngàn Năm thứ ba. Cha biết rằng: trong tâm hồn các con có một ước muốn sâu xa về tình liên đới và về việc phục vụ tha nhân. Ðây là ngày giờ, là lúc các con nói lên lời này "Tất cả cho Chúa Kitô" và cùng với Người xây dựng lịch sử của Châu Mỹ mới".

Sau đó, trong bài giảng Thánh Lễ, Ðức Hồng Y Sodano, đặc sứ của ÐTC, Ðã nói với giới trẻ rằng:

Trước ngưởng cửa của Ðại Toàn Xá năm 2000, thời gian quan trọng và dứt khoát mà chúng ta đang sống, "Thế hệ của các con là thế hệ được mời gọi trở nên người đóng vai trò chính của Ngàn Năm mới". Ðức Hồng Y hân hạnh được đại diện ÐTC đem đến cho giới trẻ Châu Mỹ lời chào thăm và tình yêu mến của ngài.

Ðức Hồng Y ước mong rằng Châu Mỹ trở nên lục địa của anh chị em với nhau, bình đẳng trong phẩm chức, trong tôn trọng nhau và trong điều kiện thuận lợi của cuôïc sống.

Cuối thánh lễ, Ðức Hồng Y Ðặc Sứ vui mừng vì những thành công tốt đẹp của cuộc gặp gỡ. Ngài nói: "Hôm nay chúng ta đã thấy một Giáo Hội hoạt động trong một vườn đầy sức sống, dưới bầu trời của Chilê và của Châu Mỹ, một Châu chiếm tới nửa dân số Công Giáo thế giới. Dù vậy, chúng ta không được phép nghỉ ngơi, vì trong dòng lịch sử của Giáo Hội, thường có những khó khăn lớn lao xẩy đến; chỉ có dấn thân quảng đại và ý chí mạnh mẽ mới lướt thắng được mà thôi".


Back to Radio Veritas Asia Home Page