ÐTC tiếp các vị tham dự
Tổng Công Hội Palottini

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp các vị tham dự Tổng Công Hội Palottini.

Vatican - 06.10.98 - Trở về Vatican lúc 9:30 tối Chúa Nhật 4/10/98, sau ba ngày viếng thăm Cộng Hòa Croat, ÐTC đã nghỉ ngày thứ Hai 5/10/98. Sáng thứ Ba 6/10/98, Ngài trở lại làm việc như thường. Ngài tiếp hơn 100 vị Linh Mục và Tu Huynh tham đự Tổng Công Hội của Tu Hội Tông Ðồ Công Giáo, do Thánh Vincenzo Palotti sáng lập thế kỷ vừa qua.

Trong diễn văn đọc cho các vị tham dự, ÐTC nói: "Anh em hãy hoạt động, sống hiệp nhất và hòa hợp với nhau để trở nên những chứng nhân của Tin Mừng trước mặt tất cả những ai mà anh em gặp trong khi thi hành hằng ngày thừa tác vụ của anh em". Nhắc đến đề tài của Tổng Công Hội, là: "Trung thành với tương lai, bằng việc nhìn ngắm Chúa Giêsu, Ðấng Sáng Tạo và hoàn hảo đức tin", ÐTC nói: Ðề tài này biểu lộ sự ước muốn nhắc lại và củng cố thêm mỗi ngày lòng trung thành với việc dấn thân tông đồ. Ðây là một ước muốn cần được cổ võ; nhưng cũng nên nhớ lại rằng: cần trung thành với đức tin, vì đức tin là nền tảng của cuộc sống người tín hữu". Với các Linh Mục và Tu Huynh được tái bầu thêm một nhiệm kỳ mới, do Cha Seamus Freeman, người Ái Nhĩ Liên, Tổng Giám Ðốc Tu Hội Hội Tông Ðồ Công Giáo, lãnh đạo, ÐTC khuyến khích cách riêng bằng những lời sau đây: "Anh em hãy nhìn vào tương lai với niềm hy vọng và hãy đón nhận với tín nhiệm những thách đố của Ngàn năm thứ ba, và hãy ý thức rằng: Chúa Kitô ở bên cạnh anh em và Người vẫn là một: hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Người ban cho anh em Thánh Thần của Người: Thánh Thần sẽ hướng dẫn anh em tiến đến sự sung mãn của Chân Lý và Tình Yêu".

Nói chung với tất cả các vị tham dự Tổng Công Hội và thành viên của Hội, ÐTC căn dặn: "Ðược gọi trong sức mạnh của đặc sủng, để anh em làm sống lại đức tin và sưởi nóng lại đức ái trong mọi môi trường, anh em hãy luôn luôn chiếu dọi hình ảnh của Thiên Chúa: hình ảnh này chờ đợi được biểu lộ trong cuộc sống của mỗi người anh, chị em". ÐTC nói thêm như sau: "Anh em hãy nhận ra khuôn mặt của Chúa Kitô nơi mọi người , bằng đề cao giá trị của mỗi một con người mà không nhìn vào hoàn cảnh hay địa vị của họ".

Về vấn đề tái rao giảng Tin Mừng, ÐTC chỉ cho các con cái Thánh Vincenzo Palotti hai mục tiêu ưu tiên: thánh hóa bản thân và đời sống huynh đệ. Ngài nói: "Chính trong lúc minh chứng đời sống huynh đệ, được hiểu như đời sống chia sẻ trong tình yêu thương, anh em trở nên dấu chỉ hùng hồn của sự hiệp thông Giáo Hội".

Theo tinh thần của Thánh Sáng lập, ÐTC khuyến khích sự tham dự của nguời giáo dân vào công việc tông đồ. Ngài nói: "Anh em hãy mời gọi họ dấn thân và đón tiếp họ trong đời sống cộng đoàn của anh em".

Trong phần kết thúc bài diễn văn, ÐTC khẩn xin lời bầu cử của Ðức Trinh Nữõ rất thánh, để Thiên Chúa làm lại những việc kỳ diệu của Ngày Lễ Hiện xuống nơi các Hội viên Palottini.


Back to Radio Veritas Asia Home Page