ÐTC tiếp
các vị tham dự Khóa Họp khoáng đại
của Bộ các Giáo Hội Ðông Phương

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp các vị tham dự Khóa Họp khoáng đại của Bộ các Giáo Hội Ðông Phương.

Vatican - 01.10.98 - Ngày thứ Ba 29.9 vừa qua, trong Ðền Vatican, ÐTC đã tiếp riêng các vị giáo chủ các Giáo Hội Công Giáo Ðông Phương đến Roma tham dự Khóa Họp khoáng đại của Bộ các Giáo Hội Ðông Phương và đọc một diễn văn dài. Sáng thứ Năm, mùng 1/10/98, ÐTC tiếp 50 vị tham dự Khóa Họp khoáng đại, do Ðức Hồng Y Achille Silvestrini, Tổng Trưởng Bộ các Giáo Hội Ðông Phương, hướng dẫn.

Trong diễn văn đọc cho các vị, ÐTC nhấn mạnh đến sự nâng đỡ hoàn toàn của Tòa Thánh đối với các Giáo Hội Ðông Phương hiện đang sống trong hoàn cảnh khó khăn và đòi một dấn thân can đảm trong việc đối thoại đại kết với các Giáo Hội Chính Thống. ÐTC đề cao sự phong phú mà các Giáo Hội Công Giáo Ðông Phương đem đến cho Giáo Hội hoàn cầu, vừa nói lên tính cách đa hình thức trong hiệp nhất.

ÐTC nói: "Lịch sử đã đặt các Giáo Hội này trong hoàn cảnh cần được Tòa Thánh nâng đỡ, yêu thương và lo lắng cách riêng. Một số các Giáo Hội này thực ra vừa thoát khỏi cuộc bách hại của các chế độ cộng sản và hiện đang phải vất vả nhiều để phục hưng. Một số khác, đang sống và hoạt động trong những nơi chưa được ổn định về chính trị, những nơi cuộc chung sống hòa bình giữa các tôn giáo khác nhau không luôn luôn được hướng dẫn bởi tình huynh đệ và bởi việc tôn trọng nhau. Rồi còn có hiện tượng di dân nữa. Ðối với Tòa Thánh, hiện tượng này kéo theo một bổn phận nâng đỡ và cổ võ việc lo lắng mục vụ cho các tín hữu Công Giáo Ðông Phương di dân.

ÐTC nhấn mạnh đến việc góp công càng ngày càng nhiều hơn mà các Giáo Hội Công Giáo Ðông Phương được mời gọi đem đến, để tái lập sự hiệp thông hoàn toàn với các Giáo Hội chị em Chính Thống. Ngài nói: "Trong dấn thân đại kết, nhờ vào sự gần gũi thần học và văn hóa với các Giáo Hội Chính Thống, các Giáo Hội Công Giáo Ðông Phương được mời gọi tiến bước cách can đảm và cương quyết, dù những vết thương của quá khứ còn sâu đặm và dù việc thực hiện mệnh lệnh của Chúa Giêsu "xin cho họ nên một" không phải dễ dàng trong hoàn cảnh hiện tại".

Với Bộ các Giáo Hội Ðông Phương, ÐTC đưa ra một số chỉ thị về phụng vụ, huấn luyệïn, giảng dạy giáo lý và đời sống tu Dòng, vừa khuyến khích tạo nên những cơ hội gặp gỡ và cộng tác trên các cấp bậc khác nhau. ÐTC cũng cầu chúc để cuộc gặp gỡ năm tới đây của các vị giáo chủ và giám mục miền Trung Ðông đem lại thành quả tích cực. Nhìn về Ðại Toàn Xá năm 2000, ÐTC kêu gọi hãy can đảm rao giảng Tin Mừng. Ngài nói: "Các con cái của các Giáo Hội Công Giáo Ðông Phương đã không ngần ngại đổ máu để trung thành với Chúa Kitô và với Giáo Hội, sẽ biết thực hiện cả trong nội bộ của các Giáo Hội mình việc canh tân tâm hồn và các cơ cấu, để chiếu dọi đầy đủ chứng tá Kitô. Dấn thân này trong việc rao giảng Tin Mừng còn thúc đẩy chúng ta cố gắng tìm một sự hiệp thông hoàn toàn với các giáo hội Kitô khác. Thế giới đang chờ đợi sự hiệp nhất này".

Phiên họp khoáng đại của Bộ các Giáo Hội Ðông Phương được khai mạc hôm 29.09.98 vừa qua và được kết thúc ngày mồng 2 tháng 10/1998 này. Trong diễn văn khai mạc Khóa Họp khoáng đại, Ðức Hồng Y Achille Silvestrini, Tổng Trưởng, nhấn mạnh đến việc cần thiết hiểu biết và nâng đỡ các tín hữu Ðông Phương. Ngài đề cao vấn đề các cộng đoàn giáo hội Ðông Phương di dân (diaspora); đây là một vấn đề sống còn cho tương lai của các Giáo Hội Ðông Phương. Các cộng đoàn này cần được giúp đỡ để có thể bảo tồn "căn cước riêng của mình", cũng như cần đến các linh mục, một khi được mời gọi, sẵn sàng lo lắng mục vụ tại các quốc gia có các tín hữu Ðông Phương đang sinh sống.


Back to Radio Veritas Asia Home Page