ÐTC tiếp
400 Nữ Tu Y Tá tham dự đại hội
do Hội Ðồng mục vụ Y Tế Tòa Thánh tổ chức

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp 400 Nữ Tu Y Tá tham dự đại hội do Hội Ðồng mục vụ Y Tế Tòa Thánh tổ chức.

Vatican - 01.10.98 - Sau buổi tiếp kiến các vị tham dự Khóa họp khoáng đại của Bộ các Giáo Hội Ðông Phương, cũng trong đền Vatican, ÐTC tiếp 400 Nữ Tu y tá đến từ khắp thế giới tham dự đại hội, do Hội Ðồng Tòa Thánh phụ trách mục vụ y tế tổ chức. Mục đích đại hội là nhằm giúp đỡ các Nữ Tu y tá biết phục vụ thế giới đau khổ và sức khỏe, trong lúc sắp bước vào Ngàn Năm thứ ba.

Trong diễn văn đọc cho các Nữ Tu tham dự đại hội, ÐTC nhắc lại rằng: nhiều chị em của họ trong các thế kỷ đã hy sinh đời sống trong việc giúp đỡ các nạn nhân, với một sự tận tụy, nhiều lúc tới mức độ anh hùng. Những người thừa hưởng truyền thống tốt lành này ngày nay được mời gọi thích nghi, trong sự trung thành và với sáng kiến, (thích nghi) việc phục vụ của họ đối với các bệnh nhân ở vào những điều kiện thay đổi của thời đại, và trước những tiến bộ khoa học và kỹ thuật. Những thay đổi này mở ra những khả thể chưa bao giờ có trong lãnh vực Y Tế, vừa tạo nên những vấn đề luân lý liên hệ đến việc sinh ra và việc chết đi, liên hệ với những nguời đau khổ. Bổn phận của các Nữ Tu Y Tá phải đối phó với những vấn đề mới mẻ và phức tạp này, trước một quan niệm bị tục hóa về bênh tật, về đau khổ. ÐTC nói: "Sựï hiện diện của các con nơi thế giới đau khổ và sức khỏe phải là sự hiện diện đem đến sự phong phú, được liên kết với năng phú phụ nữ của các con. Thực sự không thể phủ nhận rằng: ơn gọi làm mẹ của các người phụ nữ làm cho các con nhậy cảm hơn trong việc đón nhận những nhu cầu và làm cho các con là những "thiên tài" trong việc đáp lại một cách tương xứng". ÐTC căn dặn các Nữ Tu Y Tá phải có "linh ứng, can đảm, khả năng chuyên môn và khả năng tận hiến cho tha nhân: đây là các đức tính cần thiết giúp Nữ Tu Y Tá hướng cái nhìn của mình vào Chúa Kitô một cách sâu xa và với tinh thần đức tin".

Sau đây là ít lời của Ðức Tổng Giám Mục Javier Lozano Barragàn, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Y Tế, trên đài phát thanh Vatican ngày 01.10.98: "Ngày 14.02 năm ngoái (1997), ÐTC đã nói với tôi và yêu cầu tổ chức đại hội các Nữ Tu và các phụ nữ tâïn hiến hoạt động cho Mục Vụ Y Tế để suy tư lại về đặc sủng của họ, và đồng thời cũng để tìm suy tư theo cái nhìn của Phúc Âm: vai trò của người nữ tận hiến trong mục vụ sức khỏe là vai trò nào ở cuối ngàn năm này và vào lúc khởi sự ngàn năm mới. Dĩ nhiên đây là một cái nhìn rất mênh mông, rất sâu xa với những đường hướng của công việc làm, với những viễn tượng kỳ diệu cho Ngàn Năm tới đây. Ðại hội của chúng tôi muốn trình bày một kiểu mẫu, kiểu mẫu mà Chúa muốn nơi các Nữ Tu này, những người tận tụy và quảng đại như vậy sẵn sàng hiến tất cả cuộc đời cho mục vụ Y Tế. Nhưng, kiểu mẫu này dĩ nhiên phải cụ thể và do đó nhiều khi tương phản với thực tại. Hiện nay có 320 ngàn Nữ Tu và người nữ tận hiến hoạt động trong lãnh vực Y Tế. Vấn đề của họ là những vấn đề nào? Chúng tôi hy vọng rằng Ðại Hội này có hiệu quả thực sự và thành công tốt đẹp cho Mục Vụ Y Tế nơi thế giới phụ nữ. Ðây là lần đầu tiên, trong lịch sử của Bộ chúng tôi, các Nữ Tu từ khắp thế giới họp nhau để thảo luận về đề tài nầy.


Back to Radio Veritas Asia Home Page