ÐTC tiếp chung
các giám mục Madagascar đến Roma
viếng Tòa Thánh (Ad Limina)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp chung các giám mục Madagascar đến Roma viếng Tòa Thánh (Ad Limina).

Castelgandolfo - 26.09.98 - Chuyến viếng thăm Tòa Thánh của 12 Giám mục Madagascar đã kết thúc sáng thứ Bẩy 26/09/98 , bằng thánh lễ đồng tế với ÐTC và buổi tiếp kiến chung tại Castelgandolfo.

Trong diễn văn dài 6 trang bằng tiếng Pháp được trao cho mỗi vị, ÐTC viết: "Việc phát triển của một dân tộc, trước hết, không do bởi tiền bạc, cũng không bởi những trợ cấp vật chất, cũng không bởi những cơ cấu kỹ thuật tinh vi, nhưng bởi việc huấn luyện lương tâm con người, bởi việc trưởng thành của tâm thức và cách ăn ở, bởi vì con người là chủ động của việc phát triển, chứ không phải tiền bạc hay kỹ thuật". Với cái nhìn tổng quát về các vấn đề chính của đời sống Giáo Hội tại đảo mông mênh Madagascar, ÐTC nhấn mạnh cách riêng đến việc huấn luyệïn hàng giáo sĩ . Ðây là công việc mà các giám mục phải luôn luôn quan tâm lo lắng, để thực hiện một sự hiệp nhất sâu xa giữa đời sống thiêng liêng, thừa tác vụ linh mục và hoạt động mục vụ hằng ngày, trong sự trung thành với luật độc thân, được chấp nhận với quyết định hoàn toàn tự do và đầy tình yêu mến, và được sống cách can đảm ngày này qua ngày khác. Các giám mục Madagascar cần giúp các linh mục của mình sống trong trung thành với sự dấn thân tông đồ, bằng việc bảo đảm cho họ những điều kiện thiêng liêng và vật chất để đáp lại những nhu cầu chính đáng của thừa tác vụ linh mục.

ÐTC cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết phải khôn ngoan và phân biệt cẩn thận đối với các ơn kêu gọi linh mục và đời sống tận hiến. ÐTC nhắc lại rằng: các Tu Hội nước ngoài, không có nhà hay trung tâm làm việc tại Châu Phi, thì không được tự cho phép mình đến tìm kiếm các ơn kêu gọi mà không tham khảo, đối thoại với Ðấng Bản Quyền địa phương.

ÐTC cũng lưu ý các Giám Mục Madagascar về sự dấn thân cần thiết của các giáo dân: hoạt động của họ chiếm một vai trò rất quan trọng đối với sức sống mạnh mẽ củaGiáo Hội; về mục vụ ưu tiên dành cho gia đình, để các người lập gia đình hiểu nhiều hơn bản chất đích thực của tình yêu, của đức khiết tịnh vợ chồng và của Hôn Nhân Công Giáo, được xây dựng trên sự trung thành bất khả phân li; về sự dấn thấn xã hội của Giáo Hội đối với các người nghèo khổ hơn, các bệnh nhân, tàn tật; về sự dấn thân của Giáo Hội trong lãnh vực giáo dục và y tế, để cổ võ công bình và phát triển toàn diện con người; và sau cùng về nỗ lực trong việc đối thoại đại kết để tìm kiếm liên lỉ sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. ÐTC không quyên nhắc đến vấn đề quan trọng của mục vụ giới trẻ. Ngài nói rõ: "Tôi muốn kêu gọi tha thiết hãy tín nhiệm và hy vọng. Tôi biết những lo lắng lớn lao của giới trẻ, nhưng tôi cũng biết những sự phong phú đã được Thiên Chúa đặt nơi họ để đối phó tương lai với lòng can đảm và sự sáng suốt. Ước gì những người trẻ biết lãnh nhận trách nhiệm của họ trong đời sống Giáo Hội và xã hội. Ước gì họ ý thức rõ ràng về ơn gọi làm người và là người Kitô; ơn gọi này đòi họ trở nên những người gieo vãi hòa bình và tình yêu thương! Chúa Kitô đang chờ đợi họ; Người chỉ cho họ con đường của sự sống".


Back to Radio Veritas Asia Home Page