ÐTC tiếp các vị tham dự
Tổng Công Hội Tu Hội Bác Ái Rosmini

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp các vị tham dự Tổng Công Hội Tu Hội Bác Ái Rosmini.

Castelgandolfo - 26.09.98 - Sáng thứ Bẩy 26/09/98, tại Castelgandolfo, ÐTC tiếp 30 vị tham dự Tổng Công Hội Tu Hội Bác Ái Rosmini. Tu hội được thành lập năm 1828, với mục đích giáo dục giới trẻ, lo mục vụ giáo xứ, giảng các tuần tĩnh tâm, các tuần đại phúc, hoạt động truyền giáo và báo chí. Hiện nay Tu Hội có trên 350 tu sĩ , linh mục và tu huynh, hoạt động tại 80 nhà trên thế giới.

Tu hội Rosmini có thể nói là một tổng hợp giữa đời sống chiêm niệm và đời sống hoạt động, một đặc điểm được Vị Sáng Lập Antonio Rosmini lưu ý cách đặc biệt. Ðặc sủng của vị Sáng lập được phản ảnh trong Tổng Công Hội này: Trước khi khai mạc Tổng Công Hội, các vị tham dự đã cùng nhau cầu nguyện, suy tư trong ba ngày tại Sacro Monte del Calvario, ở Domodossola; rồi sau đó mới trở về Roma Chúa Nhật 19.09.98 vừa qua, để bắt đầu công việc của Tổng Công Hội cho tới mồng 3 tháng 10/1998 tới đây.

Trong diễn văn bằng tiếng Anh, ÐTC khuyên các vị tham dự Tổng Công Hội hãy tiếp tục trung thành với đặc sủng của Hội Dòng, bằng việc giúp đỡ xã hội thời nay tìm được thế quân bình giữa đức tin và lý trí và khám phá ra vai trò trung tâm của Thánh Giá. ÐTC nói như sau: "Vị Sáng Lập của anh em đặt mình trong truyền thống trí thức của Kitô giáo: Kitô giáo chủ trương không có đối lập giữa đức tin và lý trí: đức tin cần đến lý trí và lý trí cần đến đức tin". "Trong một thời đại, cả hai xem ra là thù địch, thì Vị Sáng Lập Antonio Rosmini quả quyết cùng với Thánh Augustino rằng: ai tin thì không ngừng suy tư ". Nói đến việc tái rao giảng Tin Mừng, ÐTC xác nhận rằng: Cũng một vấn đề này lại được đặt ra cho thời đại chúng ta, khi nền văn hóa thống trị hiện nay phân vân giữa lý trí và đức tin: nền văn hóa này cho thấy rằng nó không có khả năng tìm ra sự hòa hợp giữa đức tin và lý trí".

Tính cách trung tâm của Thánh Giá là khía cạnh khác của giáo huấn của Rosmini, cần được giá trị hóa trước thềm của Ngàn Năm thứ ba. ÐTC nói: Ðối với Rosmini, chính Thánh Giá là chiếc thuẫn chống lại việc tự túc, tự cường kiêu căng của con người và chống lại sự sa đọa về đức tin; nhờ Thánh Giá, Rosmini đã học trở nên vâng phục trước sự Quan Phòng của Thiên Chúa, đã học biến đổi đức ái thành một ngọn lửa cháy sáng của cảm thông và hy sinh chính bản thân.

ÐTC kết thúc: Như vậy, trong thời đại này, trong đó các tín hữu Kitô bị cám dỗ ưa chuộng những con đường của kiêu căng, của quyền bính và của tự túc, tự cường, thì Tu Hội Bác Ái Rosmini có sứ mệnh riêng biệt là: chỉ đường của tự do, của khôn ngoan và của đức tin; con đường này luôn luôn là con đường của Ðức Ái và của Thánh Giá. Và đây là ơn gọi của anh em, ơn gọi tu dòng và ơn gọi văn hóa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page