ÐTC tiếp
các vị tham dự Tổng Công Hội
Dòng Scalabrini

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp các vị tham dự Tổng Công Hội Dòng Scalabrini.

Castelgandolfo - 25.09.98 . "Ðứng trước sự gia tăng của hiện tượng di dân, trong nhiều phương diện mỗi ngày mỗi đau thương hơn, như những cuộc di dân lén lút bất hợp pháp và những cuộc ra đi tị nạn vì chiến tranh, vì thù ghét chủng tộc và vì cảnh nghèo khổ, thì anh em cần mở rộng chân trời bác ái mỗi ngày mỗi rộng thêm, và cần dấn thân nhiệt thành hơn vào công cuộc truyền giáo."

Ðó là những lời ÐTC nói với các vị tham dự Tổng Công Hội Dòng Scalabrini, sáng thứ Sáu 25.09.98, trong buổi tiếp kiến tại Castelgandolfo. Dòng SCALABRINI, gồm có linh mục và tu huynh, là do Chân Phước Giovanni Battista Scalabrini thành lập, với mục đích chuyên về công việc tông đồ nơi các người di dân và tị nạn. Chân Phước SCALABRINI đã được ÐTC Gioan Phaolô II tôn phong ngày 9.11.1997. Các Tu sĩ dòng Scalabrini cũng được gọi là "Các Nhà Truyền Giáo của Thánh Carlô" (Missionari di San Carlo), hiện có 750 linh mục và tu huynh, được chia thành 250 cộng đồng lớn, nhỏ, hoạt động tại 25 quốc gia khắp năm Châu.

ÐTC gọi công việc tông đồ của các Tu Sĩ Scalabrini là một việc mục vụ "đầy khó khăn và phức tạp" trong thế giới hiện nay, nơi mà việc khước từ người khác, sự sợ hãi người lạ mặt, việc khai thác và cảnh cô đơn của người di dân, tị nạn, mỗi ngày mỗi lan rộng hơn. ÐTC nhấn mạnh đến "sứ mệnh của các con cái tinh thần của Chân Phước Scalabrini là: chia sẻ những lo lắng và những hy vọng của các người di dân nam nữ, và hướng dẫn ngõ hầu những ai nhận định rằng việc di dân là một đe dọa cho "căn cước quốc gia, cho nền an ninh và cho các đặc ân của mình", (ngõ hầu họ được thấy rằng) sự hiện diện của những người khác biệt với họ về xứ sở, về văn hóa, là một sự phong phú về tiềm lực cho Ðất Nước đón nhận những người di dân tị nạn nầy."

ÐTC nói thêm như sau: "Anh em rất thân mến, Giáo Hội xin anh em làm cho các giá trị của tình huynh đệ và của tình liên đới được luôn luôn sống động trong các cộng đồng Kitô, để thu hẹp lại những khoảng cách của việc loại trừ nhau và để phổ biến nền văn hóa của Tình Yêu". Sau cùng, trong khi ước mong, trước một thế giới chia rẽ và bất công, (ước mong) cho Gia Ðình Scalabrini biết trở nên không những như dấu hiệu và chứng tá của một cuộc đối thoại luôn luôn có thể được, nhưng còn như một "ngôi nhà" được mở ra đón nhận tất cả những ai tìm cơ hội gặp gỡ và chia sẻ các sự khác biệt nhau. ÐTC khuyên các Nhà Truyền giáo Thánh Carlo hãy đề cao mỗi ngày mỗi nhiều hơn, (hãy đề cao) sự cộng tác với các giáo dân để làm cho sự hiện diện giữa người di dân và tị nạn, trở nên hiệu nghiệm hơn.


Back to Radio Veritas Asia Home Page