ÐTC tiếp
các vị tham dự Tổng Công Hội
Dòng Tận Hiến Ðức Maria Vô Nhiễm
(Oblats de Marie Immaculée: O.M.I)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp các vị tham dự Tổng Công Hội Dòng Tận Hiến Ðức Maria Vô Nhiễm (Oblats de Marie Immaculée: O.M.I.).

Castelgandolfo - 24.09.98 - Sáng thứ Năm 24/09/98, tại Castelgandolfo, ÐTC đã tiếp các vị tham dự Tổng Công Hội Dòng Tận Hiến Ðức Maria Vô Nhiễm (Oblats de Marie Immaculée: O.M.I). Tổng Công Hội được khai mạc đầu tháng Chín và sẽ kết thúc trong những ngày tới đây. Ðây là Tổng Công Hội ngoại lệ, để bầu Bề Trên Tổng Quyền mới, thay thế Cha Bề Trên Marcello Zago, được bổ nhiệm làm Tổng Thư Ký Bộ Phúc Âm Hóa các dân tộc.

Dòng Tận Hiến Ðức Maria Vô Nhiễm do Thánh Eugène Marzenod, người Pháp, sáng lập vào năm 1816. Thánh Eugène Marzenod đã được chính ÐTC Gioan Phaolô II tôn phong lên bậc Hiển Thánh ngày mồng 3 tháng 12 năm 1995. Tổng số Tu Sĩ (Linh Mục và Tu Huynh) hiện nay khoảng 5 ngàn, hoạt động tại 68 quốc gia trên thế giới. Trong diễn văn đọc trước vị Bề Trên Tổng Quyền mới, Cha Wilhelm Steckling, và các vị tham dự Tổng Công Hội, ÐTC ước mong củng cố sự hiệp nhất giữa các tu sĩ trong Dòng, phát triển luôn mãi tính cách mục vụ và truyền giáo của dòng và có tham dự mỗi ngày mỗi hữu hiệu hơn vào sứ vụ của Giáo Hội.

Dòng Tận Hiến Ðức Maria đang có chương trình lập thêm các cộng đồng mới tại Châu Á, Châu Mỹ Latinh, Châu Phi và miền Bắc Canada. ÐTC rất hài lòng về việc tìm kiếm mở rộng công việc truyền giáo của Dòng, cách riêng qua những phương tiện truyền thông xã hội và việc đối thoại đầy tín nhiệm với mọi người. ÐTC không quên nhắc lại rằng: việc hội nhập văn hóa không được làm tổn thương đến sự toàn vẹn Ðức Tin Công Giáo.

Kết thúc bài diễn văn, ÐTC nhấn mạnh đến đời sống cầu nguyện, như nguồn mạch của sức mạnh, của can đảm và của hy vọng tông đồ. ÐTC nói: "Việc cầu nguyện không làm chúng ta sống xa cách con người, nhưng trái lại giúp chúng ta cảm thấy cách sâu xa hơn những nhu cầu chính yếu của họ: những như cầu này chỉ mình Chúa Kitô có thể tiết lộ cho chúng ta mà thôi. Sau cùng, ÐTC khuyến khích các Tu Sĩ trong Dòng đừng giảm bớt lòng nhiệt thành truyền giáo, vì lý do ơn gọi bị giảm sút phần nào trong lúc này, nhưng trái lại hãy thừa cơ hội mà gia tăng hơn nữa các nỗ lực tông đồ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page