ÐTC tiếp kiến
Tổng Thống Cộng Hòa Kazakhstan

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp kiến Tổng Thống Cộng Hòa Kazakhstan.

Castelgandolfo - 24.09.98 - (Cũng) Sáng thứ Năm 24.09.98, tại Castelgandolfo, ÐTC đã tiếp Tổng Thống Cộng Hòa Kazakhstan, tiến sĩ Nursultan Abiscevich Nazarbayev và đoàn tùy tùng. Trước buổi tiếp kiến, tại Phủ Quốc Vụ Khanh trong Nội Thành Vatican, Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh và Tổng Trưởng Ngoại Giao Cộng Hòa Kazakhstan tiến sĩ Kasymzhomart Tokaev, đã ký Thỏa ước về mối quan hệ giữa Tòa Thánh và Kazakkhstan, trước sự hiện diện của phái đoàn của hai bên , trong đó có Ðức Tổng Giám Mục Jean Louis Tauran, ngoại trưởng Tòa Thánh và Tiến Sĩ Suleimenov Olzhas, Ðại Sứ Cộng Hòa Kazakhstan tại Cộng Hòa Ý.

Thông cáo được công bố cho biết: Thỏa ước gồm 15 khoản, công nhận cách vĩnh viễn tính cách pháp nhân của Giáo Hội Công Giáo và các cơ cấu của Giáo Hội tại Cộng Hòa Kazakhstan. Thỏa ước bảo đảm sự tự do hoạt động của nhau, phù hợp với luật lệ của Giáo Hội và luật lệ Nhà Nước, nhằm mục đích cổ võ sự cộng tác với nhau để mưu ích cho toàn dân. Thỏa Ước cũng ấn định rõ ràng rằng: Giáo Hội Công Giáo có thể thực hiện các hoạt động xã hội, giáo dục, y tế và bác ái, có quyền được xử dụng các phương tiện truyền thông xã hội, bảo đảm sự giúp đỡ thiêng liêng cho các tín hữu tại các nhà thương và các nhà giam.

Ngoài ra, Thỏa ước cũng dự trù việc cộng tác trong lãnh vực văn hóa giữa các tổ chức của Giáo Hội Công Giáo và các tổ chức của Cộng Hòa Kazakhstan. Thỏa ước bảo đảm cho Giáo Hội Công Giáo có quyền sở hữu các tài sản cần thiết cho sứ mệnh mục vụ của mình, theo luật pháp của Cộng Hòa Kazakhstan. Tuyên bố với giới báo chí sau đó, Phát Ngôn Viên Tòa Thánh, Tiến Sĩ Navarro Walls, nói rằng: Ðây là thỏa ước chính thức đầu tiên giữa Tòa Thánh và một trong các quốc gia thuộc cựu Liên Xô và là quốc gia lớn nhất của miền Trung-Á.

Ðiểm quan trọng hơn cả của thỏa ước là những tiêu chuẩn rất cao về tự do tôn giáo. Những tiêu chuẩn này cũng có thể là gương mẫu cho những trường hợp khác.

Về cuộc gặp gỡ giữa ÐTC và Tổng Thống Cộng Hòa Kazakhstan, phát ngôn viên Tòa Thánh nói: Cuộc gặp gỡ diễn ra trong bầu khí rất thân mật và sau đó Tổng Thống đã giới thiệu lên ÐTC các thành viên của đoàn tùy tùng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page