Buổi tiếp kiến chung của ÐTC
vào sáng thứ Tư 23/09/98

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Buổi tiếp kiến chung của ÐTC vào sáng thứ Tư 23/09/98.

Tin Vatican : Sáng thứ Tư 23.09.98, từ Castelgandolfo ÐTC trở về Vatican để tiếp các đoàn hành hương đến từ nhiều nước trên thế giới. Trong các đoàn hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư 23/09/98, đông hơn cả là các đoàn đến từ Cộng Hòa Liên Bang Ðức.

Trong bài huấn đức, ÐTC tiếp tục nói về Chúa Thánh Thần, theo đề tài: "Chúa Thánh Thần và những dấu hiệu của thời đại". ÐTC nhắc đến Tông Thư về Ngàn Năm thứ ba, trong đó Ngài khuyên toàn thể Giáo Hội hãy "khám phá Chúa Thánh Thần như Ðấng xây dựng Nước Thiên Chúa trong dòng lịch sử và chuẩn bị việc xuất hiện trọn vẹn và sau cùng trong vinh quang của Chúa Giêsu Kitô, bằng việc linh hoạt con người trong tận thâm tâm và bằng việc làm cho nẩy sinh bên trong con người những hạt giống của ơn cứu rỗi.

ÐTC nói tiếp: Nếu xét theo viễn tượng Ðức Tin, tất cả lịch sử, nhất là sau khi Chúa Giêsu đến trong thế gian, được bao trùøm và được thấu suốt bởi sự hiện diện của Thánh Thần của Thiên Chúa. Vì thế chúng ta hiểu tại sao Giáo Hội lúc này hơn lúc nào hết cảm thấy mình được mời gọi phân biệt các dấu hiệu của sự hiện diện này trong lịch sử loài người.

Ðể chu toàn sứ mệnh này, Giáo Hội được mời gọi tái khám phárằng Chúa Giêsu Kitô là "chìa khóa", là trung tâm và cùng đích của lịch sử nhân loại ( Gaudium et Spes, 10). Người là điểm qui tụ của mọi ước muốn của lịch sử và văn minh, là trung tâm của nhân loại, là niềm an vui của mọi tâm hồn và là sự đáp ứng mọi khát vọng của con người ( Gaudium et Spes, 45).Giáo Hội cũng nhận biết rằng chỉ mình Chúa Thánh Thần có thể làm cho các tín hữu có khả năng khám phá lịch sử, để nhận ra trong đó những dấu hiệu của sự hiện diện và hành động của Thiên Chúa.

Kết thúc bài huấn đức, ÐTC khẩn xin Chúa Thánh Thần ngự xuống tràn đầy trên toàn thể Giáo Hội, để "Mùa Xuân" của Công Ðồng Vatican II có thể tìm được trong Ngàn Năm mới "một Mùa Hạ" tiếp theo, nghĩa là sự phát triển mạnh mẽ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page