Cuộc gặp gỡ giữa
Ðức Hồng Y Quốc vụ Khanh
và Thủ Tướng Cộng Hòa Ý

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuộc gặp gỡ giữa Ðức Hồng Y Quốc vụ Khanh và Thủ Tướng Cộng Hòa Ý.

Roma - 16.09.98 - Chiều thứ Ba 15.09.98 vừa qua, Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh và Giáo Sư Romano Prodi, Thủ Tướng chính phủ Ý, đã gặp nhau tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh cạnh Cộng Hòa Ý. Sáng thứ Tư 16.09.98, Tiến Sĩ Navarro Walls, phát ngôn viên Tòa Thánh cho phổ biến thông cáo về các vấn đề đã được bàn thảo giữa Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh và Thủ Tướng. Ngoài những đề tài liên hệ đến Nhà Nước và Giáo Hội, trong cuộc nói chuyện thân mật, hai bên cũng trao đổi ý kiến về vụ Ðức Hồng Y Michele Giordano, Tổng Giám Mục giáo phận Napoli.

Thông cáo nhắc đến cách riêng là Tòa Thánh rất hài lòng về việc dấn thân của chính phủ Ý thực hiện trong thời gian ngắn một số điểm liên hệ đến hiệp ước giữa Tòa Thánh và Nước Ý, cách riêng việc bảo tồn các tài sản văn hóa của Giáo Hội tại quốc gia Ý. Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh cũng lưu ý Thủ Tướng Ý về một số chờ đợi khẩn cấp của người Công Giáo Ý: vấn đề bình đẳng học đường và việc trợ cấp các trường không phải của Nhà Nước, đường lối chính trị nhằm nâng đỡ gia đình và việc dấn thân bảo đảm việc làm, cách riêng cho các thanh niên.

Về phía Nhà Nước, Thủ Tướng đã trình bày với Ðức HồngY Quốc Vụ Khanh những biện pháp do chính phủ quyết định về mỗi vấn đề được nêu lên và ông nhắc lại rằng: ông luôn luôn và đích thân lưu ý đến các vấn đề này.

Về việc trao đổi văn thư giữa Tòa Thánh và Chính Phủ Ý liên hệ đến vụ Ðức Hồng Y Tổng Giám M Giordano, Tổng Giám Mục Napoli, Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh cho biết là Tòa Thánh sẵn sàng chấp nhận đề nghị của Chính Phủ Ý về việc thiết lập một Ủy Ban Hỗn Hợp, nhưng Tòa Thánh sẽ đưa ra những nhận xét của mình và những đòi hỏi chính đáng liên quan đến tính cách độc lập của tác vụ thánh cũng như của việc quản trị mục vụ của các giám mục tại Ý. Tòa Thánh muốn được bảo đảm có sự cộng tác nhiều hơn nữa, giữa Nhà Nước và Giáo Hội, để thăng tiến con người và công ích Xứ Sở, chiếu theo điều khoản 1 của Thỏa Ứơc ngày 11.02.1929, được duyệt lại năm 1984.


Back to Radio Veritas Asia Home Page