ÐTC gửi Sứ Ðiệp cho
Ðại Hội của Hiệp Hội Công Giáo quốc tế báo chí
được tổ chức tại Paris

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC gửi Sứ Ðiệp cho Ðại Hội của Hiệp Hội Công Giáo quốc tế báo chí được tổ chức tại Paris.

Vatican - 15.09.98 - "Báo chí là một trách nhiệm; với việc xử dụng các phương tiện càng mau lẹ bao nhiêu, như Internet, thì trách nhiệm càng lớn lao bấy nhiêu". Ðây là những lời trong sứ điệp do Ðức Hồng Y Angelo Quốc Vụ Khanh, nhân danh ÐTC, gửi tới 900 ký giả thuộc 90 nước khác nhau trên thế giới, hiện đang tham dự Ðại Hội thế giới lần thứ 19 của Hiệp Hội Công Giáo quốc tế về báo chí (UCIP), đã được khai mạc sáng thứ Ba 15/09/98, tại Trụ Sở UNESCO ở Paris, về đề tài: "Báo chí, một phương tiện truyền thông xã hội cho ngày mai: cái nhìn Kitô và thực hành nghề nghiệïp".

ÐTC khuyên các ký giả hãy loan tin tức với thái độ tôn trọng sự thật, tôn trọng các nguyên tắc đạo dức luân lý căn bản và tôn trọng phẩm giá con người. Báo chí, trong khi làm cho cả trái đất này biết những gì xẩy ra khắp nơi trên thế giới, tạo nên một tình liên đới mỗi ngày mỗi nhiều hơn và sự giúp đỡ huynh đệ. Báo chí tiếp vận với con người, để làm cho họ thông thương với nhau và giúp họ trở nên những người trách nhiệm hơn về đời sống hằng ngày và về cách xử dụng các tạo vật. Sứ điệp của ÐTC kết thúc như sau:

"Trong viễn tượng của Ðại Toàn Xá vào năm 2000, các ký giả, nhất là các ký giả trẻ trung hơn, có một vai trò rất quan trọng. Dấn thân của các ký giả trong việc truyền thông sứ điệp Tin Mừng và các biến cố của Năm Toàn Xá sẽ đem đến cho con người thuộc mọi Lục Ðịa cơ hợi hiệp nhất với Giáo Hội".

Trong lễ nghi khai mạc Ðại Hội, Ðức TGM John Foley, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông xã hội, đã đề cao cách riêng vai trò của báo chí Công Giáo. Ngài nói: "Những ấn phẩm Công Giáo tốt hơn cả là những ấn phẩm tìm trình bày Giáo Hội hoàn vũ và những vấn đề đạo đức luân lý trong viễn tượng lịch sử và trong bối cảnh đức tin. Ðiều này không có nghĩa là các bài viết trên các báo phải là những bài giảng, nhưng phải là những bài được hướng dẫn bởi ánh sáng đức tin".

Trong diễn văn đọc cho Ðại Hội, Tiến Sĩ Federico Mayor Zaragoza,Tổng Giám Ðốc UNESCO, đã nhấn mạnh rằng: "Chúng ta phải biết lắng nghe thế giới, phải biết tường thuật lại những gì xẩy ra, nhưng nhất là phải biết viết sự thật: sự thật là gia tài duy nhất của thế giới: không thể hủy diệt được và không ai được phép hay có quyền hủy diệt gia tài này".


Back to Radio Veritas Asia Home Page