Hội nghị lần thứ 18 của
Liên Hiệp Báo Chí Công Giáo thế giới

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Hội nghị lần thứ 18 của Liên Hiệp Báo Chí Công Giáo thế giới.

Paris [Apic 15/09/98] - Hội nghị lần thứ 18 của Liên Hiệp Báo Chí Công Giáo thế giới vừa khai diễn tại trụ sở của Tổ Chức Unesco, Paris.

Tham dự hội nghị có hàng ngàn ký giả Công Giáo, nhà xuất bản, nghiên cứu và giáo sư về môn truyền thông đến từ 120 quốc gia của mọi lục địa. Trong bốn ngày đại hội, các tham dự viên thảo luận về đề tài: "báo chí, một ngành truyền thông cho ngày mai, cái nhìn của Kitô giáo và việc thực thi nghề nghiệp".

Trong bài diễn văn khai mạc hội nghị, bà Catherine Trautmann, bộ trưởng văn hóa và thông tin Pháp, đã ca ngợi ngành báo chí và giải thích cho các tham dự viên về những biện pháp mà chính phủ Pháp đã đề ra để nâng đỡ báo chí.

Theo bà bộ trưởng văn hóa và thông tin của Pháp, "Mạng Lưới Toàn Cầu" (Internet) không những không phải là một đe dọa hay đối thủ của báo chí, mà có thể giúp nêu cao sự phong phú của những đề tài được báo chí đào sâu. Ngoài ra các phương tiện thính thị cũng không thể thay thế được báo chí. Ðể có thể đào sâu các hiện tượng phức tạp, báo chí là điều không thể thiếu sót được.

Về phần mình, trong bài diễn văn chào mừng đại hội, tổng giám đốc Unesco là ông Federico Mayor đã nhắc lại rằng sứ mệnh mà Unesco đã nhận được sau thế chiến thứ hai là xây dựng hòa bình bằng giáo dục, khoa học và văn hóa. Ông Federico Mayor phát biểu như sau: "Nơi nào có chiến tranh, hãy xây dựng hòa bình. Trong tâm trí con người, hãy dùng sức mạnh của lời nói để thắng vượt sức mạnh của bạo động" Ông Tổng Giám Ðốc Unesco kêu gọi các ký giả Công Giáo góp phần phát triển một nên văn hóa của hòa bình, khoan nhượng và bất bạo động. Tự do phát biểu là một trong những cột trụ vững chắc của công tác này, bởi vì không thể có công lý lâu bền nếu không có tự do phát biểu. Ông Federic Mayor còn kêu gọi các ký giả Công Giáo hãy trở thành tiếng nói của những người không có tiếng nói.


Back to Radio Veritas Asia Home Page