ÐTC kêu gọi Nhà Cầm Quyền
tại BOSNI-ERZEGOVINA
cho phép các người tị nạn
được trở lại nhà cửa của họ

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC kêu gọi Nhà Cầm Quyền tại BOSNI-ERZEGOVINA cho phép các người tị nạn được trở lại nhà cửa của họ.

Tin Vatican (VIS 11/09/98; RG 11/09/98): Sáng thứ Sáu 11 tháng 9/1998, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp kiến Ông VLATKO KRALJEVIC, tân đại sứ đầu tiên của Bosni-Erzegovine cạnh Tòa Thánh, đến trình ủy nhiệm thư , tại Castelgandolfo. Trong bài diễn văn đọc trong dịp nầy, ÐTC đã lên tiếng yêu cầu cho những người tị nạn và bị đi đày, được trở về lại nhà cửa của họ.

ÐTC cũng đã nhắc lại rằng: trong thời gian chiến tranh tại Bosnia, Tòa Thánh đã hoạt động cho Hòa Bình, vừa nêu chỉ sự đối thoại như là phương tiện thích hợp nhất, để bảo đảm sự tôn trọng những quyền lợi căn bản và không thể nhượng được của mỗi người.

Nhắc đến vấn đề những người tị nạn và bị đi đày, ÐTC đã nói như sau: "Giờ đây bổn phận khẩn thiết nhất, để xây dựng lại đất nước trên bình diện luân lý và vật chất, là vấn đề những người tị nạn và bị đày, đang yêu cầu được trở về nhà. Tôi mời gọi tất cả những phe phái liên hệ, đừng ngã lòng trước những khó khăn, nhưng hãy cố gắng làm việc để đạt đến giải pháp công bằng cho vấn đề nầy. Ðiều nầy đòi buộc người ta loại bỏ hoàn toàn mọi hăm dọa và bạo lực, và thiết lập bầu khí kính trọng lẫn nhau, trong khung cảnh của luật pháp và sự an ninh.

ÐTC bày tỏ mối quan tâm nghiêm trọng đối với những tấn công mới đây, gieo kinh hoàng và đau khổ cho dân chúng địa phương. Một lần nữa ÐTC nhắc lại rằng: Với bạo lực, người ta không thể xây dựng điều gì lâu bền được. Xã hội đa chủng tộc và đa văn hóa như xã hội tại Bosni-Erzegovine, cần phải được đặt nền tảng trên sự tôn trọng lẫn nhau và tình liên đới. Cần phải chống lại cám dỗ muốn thống trị kẻ khác, và cần phát triển một nền dân chủ đích thực.

Kết thúc bài diễn văn, ÐTC nhắc đến giáo hội Công Giáo tại Bosni-Erzegovine, và quả quyết rằng Giáo Hội muốn được tự do hoạt động để phục vụ mọi người. Giáo Hội mong muốn sao cho tất cả những tài sản đã bị chiếm đoạt trong thời cai trị cộng sản hay trong thời chiến tranh mới đây, được trả lại cho người chủ của chúng. Dĩ nhiên, khi Giáo Hội yêu cầu trảlại tài sản cho mình, thì Giáo Hội cũng yêu cầu trả lại tài sản cho những cộng đồng tôn giáo khác nữa tại Bosni-Erzegovine.


Back to Radio Veritas Asia Home Page